THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Quyết định 607/QĐ-UBND

Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1560/UBND - TC

Công văn số 1560/UBND - TC ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi pháp luật về quản lý giá; quản lý sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1569/UBND-KGVX

Công văn số 1569/UBND-KGVX ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1583/UBND - KGVX

Công văn số 1583/UBND - KGVX ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1581/UBND - NLN

Công văn số 1581/UBND - NLN ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện kiểm soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1578/UBND - NLN

Công văn số 1578/UBND - NLN ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng "PCTT" trên điện thoại thông minh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1565/UBND-KSTT

Công văn số 1565/UBND-KSTT ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1554/UBND-KSTT

Công văn số 1554/UBND-KSTT ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc công khai TTHC, hồ sơ giải quyết TTHC

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2020] [Hiệu lực: 27/05/2020]

Kế hoạch 58/KH - UBND

Kế hoạch số 58/KH - UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Công văn 1524/UBND - NC

Công văn số 1524/UBND - NC ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Công văn 1529/UBND - NLN

Công văn số 1529/UBND - NLN ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Công văn 1537/UBND - THCB

Công văn số 1537/UBND - THCB ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ các đối tượng khố khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 26/5/2020 của HĐND huyện Sơn Dương về giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Quyết định 189/QĐ-UBND

Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Công văn 1513/UBND -TC

Công văn số 1513/UBND -TC ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi pháp luật về mua sắm tại các cơ quan, đơn vị trên đia bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Công văn 1510/UBND - NLN

Công văn số 1510/UBND - NLN ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Công văn 1518/UBND - KGVX

Công văn số 1518/UBND - KGVX ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Quyết định 194/QĐ-UBND

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thườnggiải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Quyết định 195/QĐ-UBND

Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 9/313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.