THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 425/QĐ - UBND

Quyết định số 425/QĐ - UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài –Lào Cai (bổ sung)

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 01/07/2022]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022]

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 10/07/2022]

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐNG tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 01/07/2022]

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022]

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 01/07/2022]

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 202

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 396/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 396/DM ngày 01/7/2022 đến 10/7/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022]

Công văn 2487/UBND - NC

Công văn số 2487/UBND - NC ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức, hoạt động của lực lượng dân phòng, phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 01/07/2022]

Quyết định 390/QĐ - UBND

Quyết định số 390/QĐ - UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Thông báo 65/TB -UBND

Thông báo số 65/TB -UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp về các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Kế hoạch 127/KH -UBND

Kế hoạch số 127/KH -UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 418/QĐ-UBND

Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 413/QĐ-UBND

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 416/QĐ-UBND

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Tổng số: 8620 VB    Trang 9/431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.