THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1288/QĐ-UBND

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2862/UBND - NLN

Công văn số 2862/UBND - NLN ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2852/UBND -THCB

Công văn số 2852/UBND -THCB ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2857/UBND - NC

Công văn số 2857/UBND - NC ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2020 của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung Thành viên Hội đồng cấp tỉnh xét tặngdanh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vựcdi sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Thông báo 63/TB-UBND

Thông báo số 63/TB-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Thông báo 62/TB-UBND

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14/9/2020 kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Công văn 2821/UBND - KGVX

Công văn số 2821/UBND - KGVX ngày 12/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2020] [Hiệu lực: 12/09/2020]

Công văn 2833/UBND - NLN

Công văn số 2833/UBND - NLN ngày 12/9/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó thiên tai các tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2020] [Hiệu lực: 12/09/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 333/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 333/DM từ ngày 11/9/2020 đến ngày 20/9/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 20/09/2020]

Công văn 2810/UBND - NLN

Công văn số 2810/UBND - NLN ngày 11/9/2020 của uBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Kế hoạch 96/KH-UBND

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2806/UBND - NLN

Công văn số 2806/UBND - NLN ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về việc sơ kết sản xuất vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông, Đông Xuân năm 2020-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2800/UBND - NLN

Công văn số 2800/UBND - NLN ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Công văn 2793/UBND - NLN

Công văn số 2793/UBND - NLN ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 9/328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.