Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 216/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 216/DM từ ngày 01/6/2017 đến ngày 10/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2017] [Hiệu lực: 10/06/2017]

Công văn 1745/UBND-KGVX

Công văn số 1745/UBND-KGVX ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2017] [Hiệu lực: 09/06/2017]

Công văn 1716/UBND-NV

Công văn số 1716/UBND-NV ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2017] [Hiệu lực: 08/06/2017]

Quyết định 182/QĐ-UBND

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2017] [Hiệu lực: 08/06/2017]

Công văn 1715/UBND-NC

Công văn số 1715/UBND-NC ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh v/v bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2017] [Hiệu lực: 08/06/2017]

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh, triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2017] [Hiệu lực: 06/06/2017]

Công văn 1669/UBND-NC

Công văn số 1669/UBND-NC, ngày 06/6/2017 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2017] [Hiệu lực: 06/06/2017]

Quyết định 174/QĐ-UBND

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Quyết định 175/QĐ-UBND

Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 để xác định cước vận tải đường bộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Công văn 1661/UBND-THCB

Công văn số 1661/UBND-THCB ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Công văn 1647/UBND-NLN

Công văn số 1647/UBND-NLN ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2017] [Hiệu lực: 02/06/2017]

Công văn 1621/UBND-NC

Công văn số 1621/UBND-NC ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2017] [Hiệu lực: 01/06/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 215/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 215/DM từ ngày 27/5/2017 đến ngày 31/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2017] [Hiệu lực: 31/05/2017]

Quyết định 548/QĐ-UBND

Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc giải thể Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Quyết định 537/QĐ-UBND

Quyết định số 537/QĐ-UBND, ngày 30/5/2017 kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Công văn 1589/UBND -TNMT

Công văn số 1589/UBND -TNMT ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác cát, sỏi sông Lô

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Công văn 1581/UBND-NLN

Công văn số 1581/UBND-NLN ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Quyết định 535/QĐ-UBND

Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc hỗ trợ vắc xin và tiền công tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2017] [Hiệu lực: 29/05/2017]

Thông báo 39/TB-UBND

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 214/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 214/DM từ ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Tổng số: 4643 VB    Trang 9/233

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.