Maximize

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2017] [Hiệu lực: 24/07/2017]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 24/7/2017, của HĐNG tỉnh, về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2017] [Hiệu lực: 24/07/2017]

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2017] [Hiệu lực: 24/07/2017]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh, Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2017] [Hiệu lực: 01/09/2017]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐNDN ngày 23/7/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2017] [Hiệu lực: 23/07/2017]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 23/7/2017, của HĐND tỉnh, thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ”

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2017] [Hiệu lực: 23/07/2017]

Công văn 2254/UBND-TH

Công văn số 2254/UBND-TH, ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2017] [Hiệu lực: 22/07/2017]

Công văn 2252/UBND-NV

Công văn số 2252/UBND-NV, ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2017] [Hiệu lực: 22/07/2017]

Quyết định 807/QĐ-UBND

Quyết dịnh số 807/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác cơ động liên ngành

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2017] [Hiệu lực: 21/07/2017]

Quyết định 805/QĐ-UBND

Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2017] [Hiệu lực: 21/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 220/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 220/DM từ ngày 11/7/2017 đến ngày 20/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Công văn 2231/UBND-NC

Công văn số 2231/UBND-NC, ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh, về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Kế hoạch 59/KH-UBND

Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Kế hoạch 58/KH-UBND

Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh, triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2017] [Hiệu lực: 19/07/2017]

Công văn 2208/UBND-TC

Công văn số 2208/UBND-TC, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Văn bản số 5358/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2017] [Hiệu lực: 18/07/2017]

Công văn 2205/UBND-KGVX

Công văn số 2205/UBND-KGVX, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2017] [Hiệu lực: 18/07/2017]

Công văn 2192/UBND-KGVX

Công văn số 2192/UBND-KGVX, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 785/QĐ-UBND

Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch" tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Công văn 2197/UBND-NLN

Công văn số 2197/UBND-NLN, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Tổng số: 4709 VB    Trang 9/236

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.