Maximize

Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyến định số 74/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2018] [Hiệu lực: 18/01/2018]

Công văn 136/UBND-KGVX

Công văn Số 136/UBND-KGVX, ngày 17/01/018, của UBND tỉnh về việc đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2018] [Hiệu lực: 17/01/2018]

Quyết định 73/QĐ-UBND

Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2018] [Hiệu lực: 17/01/2018]

Công văn 133/UBND-NLN

Công văn số 133/UBND-NLN, ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh, về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2018] [Hiệu lực: 16/01/2018]

Quyết định 61/QĐ-UBND

Quyết định Số 61/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 Của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2018] [Hiệu lực: 16/01/2018]

Công văn 110/UBND-KGVX

Công văn số 110/UBND-KGVX, ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2018] [Hiệu lực: 15/01/2018]

Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018, của UBND tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/01/2018] [Hiệu lực: 12/01/2018]

Quyết định 05/QĐ-UBND

Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh. Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2018] [Hiệu lực: 10/01/2018]

Công văn 47/UBND-THCB

Công văn số 47/UBND-THCB ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Công văn 50/UBND-ĐTXD

Công văn số 50/UBND-ĐTXD ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Quyết định 23/QĐ-UBND

Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Công tác chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2018] [Hiệu lực: 08/01/2018]

02/KH-UBND

Kế hoạch số 02/KH-UBN, ngày 06/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2018] [Hiệu lực: 06/01/2018]

Quyết định 02/QĐ-UBND

Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2018] [Hiệu lực: 05/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 237/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 237/DM từ ngày 01/01/2018 đến ngày 10/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/01/2018] [Hiệu lực: 10/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 236/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 236/DM từ ngày 21/12/2017 đến ngày 31/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2017] [Hiệu lực: 31/12/2017]

Quyết định 514/QĐ-UBND

Quyết định số 514/QĐ-UBND, ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh, về việc Phê duyệt Báo cáo điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2017] [Hiệu lực: 31/12/2017]

Quyết định 513/QĐ-UBND

Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2017] [Hiệu lực: 31/12/2017]

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2017] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Tổng số: 4958 VB    Trang 9/248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.