THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 69/QĐ-UBND

Quyết đinh số 69/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Quyết định 691/UBND -NC

Công văn số 691/UBND -NC Ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án số hóa bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Quyết định 202/QĐ-UBND

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng trường,Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Quyết định 60/QĐ-UBND

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 61/QĐ-UBND

Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 62/QĐ - UBND

Công văn số 62/QĐ - UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 64/QĐ - UBND

Quyết định số 64/QĐ - UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 58/QĐ-UBND

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/03/2020] [Hiệu lực: 06/03/2020]

Quyết định 188/QĐ-UBND

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/03/2020] [Hiệu lực: 06/03/2020]

Quyết định 50/QĐ-UBND

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường trục chính từ Quốc lộ 2C qua khu quy hoạch Ủy ban nhân dânxã Kim Quan giao với đường ĐT 185 xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Quyết định 162/QĐ-UBND

Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về công nhận cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Quyết định 47/QĐ-UBND

Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Quyết định 43/QĐ-UBND

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2020] [Hiệu lực: 28/02/2020]

Quyết định 40/QĐ-UBND

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2020] [Hiệu lực: 27/02/2020]

Quyết định 151/QĐ-UBND

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Quyết định 140/QĐ-UBND

Quyết định số 140/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 24/02/2020 về việc công nhận xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Tổng số: 3194 VB    Trang 9/160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.