Maximize

Nghị quyết 535/QĐ-UBND

Quyết định số 535/QĐ-UBND, ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 53 thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2018] [Hiệu lực: 25/05/2018]

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 09/3/2018 của HĐND tỉnh, về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2018] [Hiệu lực: 09/03/2018]

Nghị quyết 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 02/02/2018, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội động cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9- năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/02/2018] [Hiệu lực: 02/02/2018]

Nghị quyết 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố. Quy định mức hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 03/01/2018]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017, HĐND thành phố, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Nghị quyết 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 30/12/2017]

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 15/.12/2017 của HĐND huyện Lâm Bình Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Nghị quyết 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017, của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 18/12/2017]

Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017, của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Tổng số: 530 VB    Trang 1/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.