THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 10/2020/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 10/01/2021]

Nghị quyết 89/NQ - HĐND

Nghị quyết số 89/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 92/NQ - HĐND

Nghị quyết số 92/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 91/NQ - HĐND

Nghị quyết số 91/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đi các khu di tích Bộ Tài chính và các bộ, ngành tại xã Tú Thịnh, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (ĐH.07 và ĐH.18 huyện Sơn Dương)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 88/NQ - HĐND

Nghị quyết số 88/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 87/NQ - HĐND

Nghị quyết số 87/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 70/NQ- HĐND

Nghị quyết số 70/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 71/NQ- HĐND

Nghị quyết số 71/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh 5 năm 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 69/NQ- HĐND

Nghị quyết số 69/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương phê duyệt dự án thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 66/NQ - HĐND

Nghị quyết số 66/NQ - HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 86/NQ - HĐND

Nghị quyết số 86/NQ - HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2020]

Nghị quyết 77/NQ - HĐND

Nghị quyết số 77/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 81/NQ - HĐND

Nghị quyết số 81/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 72/NQ - HĐND

Nghị quyết số 72/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 79/NQ - HĐND

Nghị quyết số 79/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 80/NQ - HĐND

Nghị quyết số 80/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 71/NQ - HĐND

Nghị quyết số 71/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về việc công khai ngân sách địa phương năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 83/NQ - HĐND

Nghị quyết số 83/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc liên cơ quan

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 85/NQ - HĐND

Nghị quyết số 85/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 84/NQ - HĐND

Nghị quyết số 84/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa điểm mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Tổng số: 684 VB    Trang 1/35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.