THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 85/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HDDND huyện Sơn Dương về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Nghị quyết 84/NQ-HĐND

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 01/08/2021]

Nghị quyết 02/2021/NQ - HĐND

Nghị quyết số 02/2021/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 01/08/2021]

Nghị quyết 62/NQ - HĐND

Nghị quyết số 62/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 16/07/2021]

Nghị quyết 61/NQ - HĐND

Nghị quyết số 61/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 16/07/2021]

Nghị quyết 60/NQ - HĐND

Nghị quyết số 60/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 16/07/2021]

Nghị quyết 59/NQ - HĐND

Nghị quyết số 59/NQ - HĐND ngày 15/7/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2021] [Hiệu lực: 15/07/2021]

Nghị quyết 57/NQ - HĐND

Nghị quyết số 57/NQ - HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2021]

Nghị quyết 58/NQ - HĐND

Nghị quyết số 58/NQ - HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2021]

Nghị quyết 55/NQ - HĐND

Nghị quyết số 55/NQ - HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2021]

Nghị quyết 54/NQ - HĐND

Nghị quyết số 54/NQ - HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2021]

Nghị quyết 52/NQ - HĐND

Nghị quyết số 52/NQ - HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2021]

Nghị quyết 50/NQ - HĐND

Nghị quyết số 50/NQ - HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2021]

Nghị quyết 51/NQ - HĐND

Nghị quyết số 51/NQ - HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2021] [Hiệu lực: 12/07/2021]

Nghị quyết 56/NQ - HĐND

Nghị 56/NQ - HĐNDPhê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2021]

Nghị quyết 40/NQ - HĐND

Nghị quyết số 40/NQ - HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND tỉnh thành lập các tổ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2021]

Nghị quyết 38/NQ - HĐND

Nghị quyết số 38/NQ - HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2021]

Nghị quyết 39/NQ - HĐND

Nghị quyết số 39/NQ - HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2021]

Nghị quyết 46/NQ - HĐND

Nghị quyết số 46/NQ - HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND tỉnh phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2021]

Tổng số: 746 VB    Trang 1/38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.