Maximize

Nghị quyết 37/NQ - HĐND

Nghị quyết số 37/NQ - HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa VXIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 41/NQ-HĐND

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 01/8/ 2019 của HĐND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường ĐT.186 đoạn Km 0+00 ÷ Km 58+900, thuộc địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 29/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019]

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 27/NQ-HĐND

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Hỗ trợ cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau nhập đơn vị hành chính xã, thị trấn và sau khi bố trí, sắp xếp số lượng, chức danh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Tổng số: 601 VB    Trang 1/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.