THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 21/TB - UBND

Thông báo số 21/TB - UBND Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2021] [Hiệu lực: 13/04/2021]

Thông báo 20/TB - UBND

Thông báo số 20/TB - UBND ngày 11/4/2021 Kết luận họp Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2021] [Hiệu lực: 11/04/2021]

Thông báo 14/TB - UBND

Thông báo số 14/TB - UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2021] [Hiệu lực: 22/03/2021]

Thông báo 11/TB-UBND

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về dự thảo: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2021] [Hiệu lực: 15/03/2021]

Thông báo 10/TB - UBND

Thông báo số 10/TB - UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp bất thường Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2021] [Hiệu lực: 09/03/2021]

Thông báo 05/TB - UBBC

Thông báo số 05/TB - UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang thông báo số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mối đơn vị bầu cử

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2021] [Hiệu lực: 03/03/2021]

Thông báo 09/TB - UBND

Thông báo số 09/TB - UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực ven trục đường giao thông chính, khu vực quy hoạch các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2021] [Hiệu lực: 01/03/2021]

Thông báo 06/TB-UBND

Thông báo số 06/TB-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 và tháng 02 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/02/2021] [Hiệu lực: 04/02/2021]

Thông báo 01/TB - BCĐ

Thông báo số 01/TB - BCĐ ngày 29/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2021] [Hiệu lực: 29/01/2021]

Thông báo 01/TB - UBND

Thông báo số 01/TB - UBND ngày 18/01/2021 Kết luận cuộc họp về tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Thông báo 103/TB - UBND

Thông báo số 103/TB - UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp với ngành lao động - thương binh và xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Thông báo 102/TB - UBND

Thông báo số 102/TB - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về Kết luận cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Thông báo 105/TB - UBND

Thông báo số 105/TB - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Thông báo 101/TB - UBND

Thông báo số 101/TB - UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2020] [Hiệu lực: 19/12/2020]

Thông báo 99/TB-UBND

Thông báo số 99/TB-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp về thực hiện hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho các hộ di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/12/2020] [Hiệu lực: 18/12/2020]

Thông báo 98/TB - UBND

Thông báo số 98/TB - UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp ngày 15/12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/12/2020] [Hiệu lực: 18/12/2020]

Thông báo 97/TB - UBND

Thông báo số 97/TB - UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2020] [Hiệu lực: 17/12/2020]

Thông báo 96/TB - UBND

Thông báo số 96/TB - UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp chuyên đề giáo dục

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020] [Hiệu lực: 15/12/2020]

Thông báo 93/TB-UBND

Thông báo số 93/TB-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2020] [Hiệu lực: 04/12/2020]

Thông báo 87/TB-UBND

Thông báo số 87/TB-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Tổng số: 67 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.