THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 09/TB-BCĐ

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CORONA gây ra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2020] [Hiệu lực: 01/08/2020]

Thông báo 46/TB-UBND

Thông báo số 46/TB-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 7 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Thông báo 43/TB-UBND

Thông báo số 43/TB-UBND ngày 07/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc Họp về tổ chức thực hiện công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Thông báo 42/TB-UBND

Thông báo 42/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 6 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2020] [Hiệu lực: 26/06/2020]

Thông báo 31/TB-UBND

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về kết luận của UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/05/2020] [Hiệu lực: 22/05/2020]

Thông báo 23/TB-UBND

Thông báo số 23/TB-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 4 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2020] [Hiệu lực: 25/04/2020]

Thông báo 22/TB-UBND

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh thông báo Kết luận cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2020] [Hiệu lực: 17/04/2020]

Thông báo 04/TB-HĐTD

Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 13/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2020] [Hiệu lực: 13/04/2020]

Thông báo 17/TB - UBND

Thông báo số 17/TB - UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về Kế luận của Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ họp tháng 3 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2020] [Hiệu lực: 24/03/2020]

Thông báo 07/TB-UBND

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh. Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/02/2020] [Hiệu lực: 13/02/2020]

Thông báo 01/TBKL- BCĐ

Thông báo kết luận số 01/TBKL- BCĐ ngày 04/02/2020 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng loại của vi rút corona gay ra kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/02/2020] [Hiệu lực: 04/02/2020]

Thông báo 04/TB-UBND

Thông báo số 04/TB-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Thông báo 84/TB-UBND

Thông báo số 84/TB-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2019] [Hiệu lực: 30/08/2019]

Thông báo 57/TB-UBND

Thông báo số 57/TB-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2019] [Hiệu lực: 18/06/2019]

Thông báo 107/TB-UBND

Thông báo số 107, ngày 24/11/2018 của UBND tỉnh kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 10 năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2018] [Hiệu lực: 24/10/2018]

Thông báo 93/TB-UBND

Thông báo số 93/TB-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2018] [Hiệu lực: 09/10/2018]

Thông báo 3238/TB-LĐTBXH

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Thông báo 56/TB-UBND

Thông báo số 56/TB-UBND, ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh về Danh sách thí sinh dự tuyển công chức năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2018] [Hiệu lực: 12/07/2018]

Thông báo Số: 08/TB-VP

Thông báo số 08/TB-VP, ngày 11/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2017] [Hiệu lực: 11/12/2017]

Thông báo 39/TB-UBND

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Tổng số: 34 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.