THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 73/TB - UBND

Thông báo số 73/TB -UBND ngày 08/8/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Thông báo 71/TB- UBND

Thông báo số 71/TB- UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2022] [Hiệu lực: 22/07/2022]

Thông báo 70/TB - UBND

Thông báo số 70/TB - UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2022] [Hiệu lực: 21/07/2022]

Thông báo 40/TB-TTHCC

Thông báo số 40/TB-TTHCC ngày 13/7/2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Thông báo 65/TB -UBND

Thông báo số 65/TB -UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp về các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Thông báo 63/TB -UBND

Thông báo số 63/TB -UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2022] [Hiệu lực: 23/06/2022]

Thông báo 59/TB - UBND

Thông báo số 59/TB - UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ngày 03/6/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2022] [Hiệu lực: 16/06/2022]

Thông báo 58/TB - UBND

Thông báo số 58/TB - UBND ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2022] [Hiệu lực: 04/06/2022]

Thông báo 50/TB - UBND

Thông báo số 50/TB - UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2022] [Hiệu lực: 02/06/2022]

Thông báo 44/TB - UBND

Thông báo số 44/TB - UBND ngày 18/5/2022 của UIBND tỉnh Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2022] [Hiệu lực: 18/05/2022]

Thông báo 36/TB-UBND

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2022] [Hiệu lực: 21/04/2022]

Thông báo 37/TB - UBND

Thông báo số 37/TB - UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947- 02/4/2022); Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2022] [Hiệu lực: 21/04/2022]

Thông báo 33/TB - UBND

Thông báo số 33/TB - UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2022] [Hiệu lực: 13/04/2022]

Thông báo 32/TB - UBND

Thông báo số 32/TB - UBND ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh kết luận cuộc họpvề việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/04/2022] [Hiệu lực: 09/04/2022]

Thông báo 25/TB-UBND

Thông báo số 25/TB-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2022] [Hiệu lực: 22/03/2022]

Thông báo 17/TB - UBND

thông báo số 17/TB-UBND ngày 20/02/2022 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2022] [Hiệu lực: 20/02/2022]

Thông báo 15/TB - UBND

Thông báo số 15/TB - UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/02/2022] [Hiệu lực: 08/02/2022]

Thông báo 14/TB - UBND

Thông báo số 14/TB - UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2022] [Hiệu lực: 28/01/2022]

Thông báo 13/TB - UBND

Thông báo số 13/TB - UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2022] [Hiệu lực: 25/01/2022]

Thông báo 07/TB - UBND

Thông báo số 07/TB - UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp chuyên đề về Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2022] [Hiệu lực: 21/01/2022]

Tổng số: 144 VB    Trang 1/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.