Maximize

Thông báo Số: 08/TB-VP

Thông báo số 08/TB-VP, ngày 11/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2017] [Hiệu lực: 11/12/2017]

Thông báo 39/TB-UBND

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Thông báo 37/TB-UBND

Thông báo số 37/TB-UBND, ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh, về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Thông báo 27/TB-UBND

Thông báo số 27/TB-UBND, ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh, thông báo Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 4 năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2017] [Hiệu lực: 18/04/2017]

Thông báo 02/TB-UBND

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh về kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: 06/01/2017]

Thông báo 84/TB-UBND

Thông báo số 84/TB-UBND ngày 29/8/2016 của UBND huyện Sơn Dương về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức cấp xã

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/08/2016]

Thông báo 122/TB-UBND

Thông báo số 122/TB-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Sơn Dương về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2015]

Thông báo 118/TB-UBND

Thông báo số 118/TB-UBND ngày 19/10/2015 của UBND huyện Sơn Dương về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/10/2015]

Thông báo 68/TB-UBND

Thông báo số 68/TB-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2014]

Thông báo 53/TB-UBND

Thông báo số 53/TB-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/06/2014]

Thông báo 5083/TB-BLĐTBXH

Thông báo số 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23/12/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/12/2013]

Thông báo 01/TB-HĐTD

Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 28/6/2013 của Hội đồng Tuyển dụng Công chức về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2013]

Thông báo 58/TB-UBND

Thông báo số 58/TB-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2012

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2013]

Thông báo 52/TB-UBND

Thông báo số 52/TB-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh về danh sách thí sinh dự tuyển công chức năm 2012

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/06/2013]

Thông báo 26/TB-UBND

Thông báo số 26/TB-UBND ngày 13/4/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu và điều kiện tuyển dụng công chức, năm 2012

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2013]

Thông báo 18/TB-UBND

Thông báo số 18/TB-UBND ngày 23/3/2013 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức, năm 2012

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2013]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.