THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 01/TB - UBND

Thông báo số 01/TB - UBND ngày 18/01/2021 Kết luận cuộc họp về tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Thông báo 103/TB - UBND

Thông báo số 103/TB - UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp với ngành lao động - thương binh và xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Thông báo 102/TB - UBND

Thông báo số 102/TB - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về Kết luận cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Thông báo 105/TB - UBND

Thông báo số 105/TB - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Thông báo 101/TB - UBND

Thông báo số 101/TB - UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2020] [Hiệu lực: 19/12/2020]

Thông báo 99/TB-UBND

Thông báo số 99/TB-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp về thực hiện hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho các hộ di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/12/2020] [Hiệu lực: 18/12/2020]

Thông báo 98/TB - UBND

Thông báo số 98/TB - UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp ngày 15/12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/12/2020] [Hiệu lực: 18/12/2020]

Thông báo 97/TB - UBND

Thông báo số 97/TB - UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2020] [Hiệu lực: 17/12/2020]

Thông báo 96/TB - UBND

Thông báo số 96/TB - UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp chuyên đề giáo dục

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020] [Hiệu lực: 15/12/2020]

Thông báo 93/TB-UBND

Thông báo số 93/TB-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2020] [Hiệu lực: 04/12/2020]

Thông báo 87/TB-UBND

Thông báo số 87/TB-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Thông báo 89/TB - UBND

Thông báo số 89/TB - UBND ngày 26/11/2020 Kết luận cuộc họp về phương án, ý tưởng quy hoạch và kế hoạch đầu tư các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Thông báo 83/TB-UBND

Thông báo 83/TB-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh thông báo Kết luận cuộc họp chuyên đề về lĩnh vực du lịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/11/2020] [Hiệu lực: 18/11/2020]

Thông báo 77/TB - UBND

Thông báo số 77/TB - UBND ngày 07/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc năm 2021; Đề án chuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ sang ký hợp hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Phương án điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện, xã, thành lập một số thị trấn thuộc huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/11/2020] [Hiệu lực: 07/11/2020]

Thông báo 69/TB-UBND

Thông báo số 69/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về thực hiện sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Thông báo 71/TB - UBND

Thông báo số 71/TB - UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Thông báo 70/TB - UBND

Thông báo số 70/TB - UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Thông báo 68/TB-UBND

Thông báo số 68/TB-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo mía đường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Thông báo 66/TB - UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp về công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Thông báo 65/TB-UBND

Thông báo số 65/TB-UBND ngày 26/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 9 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2020] [Hiệu lực: 26/09/2020]

Tổng số: 58 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.