THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chương trình đầu tư tỉnh TUyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh, công tác chủ yếu năm 2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2020] [Hiệu lực: 08/01/2020]

Chương trình 01/CTr-UBND

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2020] [Hiệu lực: 06/01/2020]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND, ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh, chương trình Công tác chủ yếu năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2019] [Hiệu lực: 05/01/2019]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Công tác chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2018] [Hiệu lực: 08/01/2018]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2017] [Hiệu lực: 21/03/2017]

Chương trình 01/CTr-UBND

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2017 của UBND tỉnh về công tác chủ yếu năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2017] [Hiệu lực: 08/01/2017]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.