THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Báo cáo 563/BC - STC

Báo cáo số 563/BC - STC ngày 01/12/2021 của Sở Tài chính công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đại phương năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2021] [Hiệu lực: 01/12/2021]

Báo cáo 394/BC-STC

Báo cáo số 394/BC-STC ngày 13/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/10/2020] [Hiệu lực: 13/10/2020]

Báo cáo 268/BC-STC

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Báo cáo 31/BC- STC

Báo cáo số 31/BC- STC ngày 12/02/2020 của Sở tài chính tỉnh về công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/02/2020] [Hiệu lực: 12/02/2020]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.