THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị định 302/QĐ - UBND

Quyết định số 302/QĐ - UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2022] [Hiệu lực: 28/03/2022]

Nghị định 90/NQ - HĐND

Nghị quyết số 90/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị định 74/NQ - HĐND

Nghị quyết số 74/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2020] [Hiệu lực: 05/03/2020]

Nghị định 467/QĐ-UBND

Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường điện 110Kv đấu nối cụm Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, 8B

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2019] [Hiệu lực: 25/12/2019]

Nghị định 32/NQ-HĐND

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019]

Nghị định 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị định 773/QĐ-UBND

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2019] [Hiệu lực: 26/07/2019]

Nghị định 333/QĐ-UBND

Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng Giải thưởng Tân Trào là thứ 3 năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2019] [Hiệu lực: 11/04/2019]

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2016] [Hiệu lực: 26/05/2016]

Nghị định 34/2016/NĐ-CP

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2016] [Hiệu lực: 01/07/2016]

Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2015]

Nghị định 100/2010/NĐ-CP

Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2010]

Nghị định 99/2008/NĐ-CP

Nghị định số 99/2008/NĐ-CP ngày 03/9/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2008]

Nghị định 14/2006/NĐ-CP

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2006]

Nghị định 104/2004/NĐ-CP

Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2004]

Nghị định 78/2004/NĐ-CP

Nghị định số 78/2004/NĐ-CP ngày 21/02/2004 của Chính phủ về việc Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2004 - 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2004]

Nghị định 159/1999/NĐ-CP

Nghị định số 159/1999/NĐ-CP ngày 22/9/1999 của Chính phủ về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 1999 - 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/1999]

Tổng số: 21 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.