Maximize

Quyết định 754/QĐ-UBND

Quyết định số 754/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉn. Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2018] [Hiệu lực: 06/07/2018]

Quyết định 594/QĐ-UBND

Quyết định số 594/QĐ-UBND, ngày 5/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2018] [Hiệu lực: 05/07/2018]

Quyết định 737/QĐ-UBND

Quyết định số 737/QĐ-UBND, ngày 03/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 03/07/2018]

Quyết định 723/QĐ-UBND

Quyết định số 723/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2018] [Hiệu lực: 29/06/2018]

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2018] [Hiệu lực: 10/07/2018]

Quyết định 676/QĐ-UBND

Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Quyết định 675/QĐ-UBND

Quyết định số 675/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Quyết định 636/QĐ-UBND

Quyết định số 636/QĐ-UBND, ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2018] [Hiệu lực: 13/06/2018]

Quyết định 155/QĐ-UBND

Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường nội bộ từ tuyến đường AB đến Trạm biến áp Điện lực Yên Sơn, khu Trung tâm huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2018] [Hiệu lực: 11/06/2018]

Quyết định 631/QĐ-UBND

Quyết định số 631/QĐ-UBND, ngày 11/6/.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2018] [Hiệu lực: 11/06/2018]

Quyết định 152/QĐ-UBND

Quyết định số 152/QĐ-UBND, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2018] [Hiệu lực: 08/06/2018]

Quyết định 57/KH-UBND

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05-6-2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2018] [Hiệu lực: 05/06/2018]

Quyết định 593/QĐ-UBND

Quyết định số 593/QĐ-UBND, ngày 05/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 28 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2018] [Hiệu lực: 05/06/2018]

Quyết định 595/QĐ-UBND

Quyết định số 595/QĐ-UBND, ngày 05/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2018] [Hiệu lực: 05/06/2018]

Quyết định 583/QĐ-UBND

Quyết định số 583/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2018] [Hiệu lực: 04/06/2018]

Quyết định 576/QĐ-UBND

Quyết định số 576/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa; An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2018] [Hiệu lực: 01/06/2018]

Quyết định 571/QĐ-UBND

Quyết định số 571/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2018] [Hiệu lực: 01/06/2018]

Quyết định 137/QĐ-UBND

Quyết định số 137/QĐ-UBND., ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Tuyên Quang tại Khu công nghiệp Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2018] [Hiệu lực: 30/05/2018]

Quyết định 520/QĐ-UBND

Quyết định số 520/QĐ-UBND, ngày 22/5/2018 của UBNd tỉnh, về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/05/2018] [Hiệu lực: 22/05/2018]

Quyết định 504/QĐ-UBND

Quyết định số 504/QĐ-UBND, ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2018] [Hiệu lực: 19/05/2018]

Tổng số: 2692 VB    Trang 1/135

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.