THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 12/QĐ-UBND

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt diện tích tự nhiên trong lưu vực và diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 lưu vực Sông Gâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2021] [Hiệu lực: 19/01/2021]

Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 2106/QĐ-UBND

Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Quyết định 2107/QĐ-UBND

Quyết định số 2107QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT 188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Chiêm Hóa)

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Quyết định 42/QĐ-UBND

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Quyết định 24/QĐ-UBND

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Quyết định 18/QĐ-UBND

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thành "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 688/QĐ-UBND

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 2103/QĐ-UBND

Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 2099/QĐ-UBND

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 695/QĐ-UBND

Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 684/QĐ-UBND

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 2064/QĐ-UBND

Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Tổng số: 3298 VB    Trang 1/165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.