THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1487/QĐ - UBND

Quyết định số 1487 /QĐ-UBND. ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2021] [Hiệu lực: 28/09/2021]

Quyết định 16/2021/QĐ - UBND

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND, ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2021] [Hiệu lực: 28/09/2021]

Quyết định 1470/QĐ - UBND

Quyết định số 1470/QĐ - UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách nhân sự của các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2021] [Hiệu lực: 27/09/2021]

Quyết định 1472/QĐ - UBND

Quyết định số 1472/QĐ - UBND bfatf 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2021] [Hiệu lực: 27/09/2021]

Quyết định 15/2021/QĐ - UBND

Quyết định số 15/2021/QĐ - UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2021] [Hiệu lực: 10/10/2021]

Quyết định 579/QĐ - UBND

Quyết định số 579/QĐ - UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh thành lập Thanh tra thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2021] [Hiệu lực: 23/09/2021]

Quyết định 583/QĐ - UBND

Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng Khu phụ trợ thuộc dự án khai thác cát sỏi lòng sông Phó Đáy tại địa bàn thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2021] [Hiệu lực: 23/09/2021]

Quyết định 578/QĐ - UBND

Quyết định số 578/QĐ - UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, địa phận huyện Yên Sơn (lần 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Quyết định 577/QĐ - UBND

Quyết định số 577/QĐ - UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Quyết định 1142/QĐ - UBND

Quyết định số 1442 /QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 01/10/2021]

Quyết định 3483/UBND - ĐTXD

Công văn số 3483/UBND - ĐTXD ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 6547/VPCP-KTTH ngày 16/9/2021 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Quyết định 574/QĐ - UBND

Quyết định số 574/QĐ - UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Thủy điện Sông Lô 8B, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Quyết định 13/2021/QĐ - UBND

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 27/09/2021]

Quyết định 1403/QĐ - UBND

Quyết định số 1403/QĐ - UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 15/09/2021]

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 01/10/2021]

Quyết định 1397/QĐ-UBND

Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2021] [Hiệu lực: 14/09/2021]

Quyết định 3362/UBND - KGVX

Công văn số 3362/UBND - KGVX ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, quán triệt thực hiện phương châm lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ"

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2021] [Hiệu lực: 11/09/2021]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định số 01/QĐ - BCĐ ngày 11/9/2021 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2021] [Hiệu lực: 11/09/2021]

Quyết định 559/QĐ-UBND

Quyết định số 559/QĐ-UBND, ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2021] [Hiệu lực: 10/09/2021]

Tổng số: 3592 VB    Trang 1/180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.