THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 155/QĐ - UBND

Quyết định số 155/QĐ - UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn 14, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2021] [Hiệu lực: 20/04/2021]

Quyết định 148/QĐ-UBND

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/04/2021] [Hiệu lực: 19/04/2021]

Quyết định 02/QĐ - HĐKHCN

Quyết định số 02/QĐ - HĐKHCN ngày 16/4/2021 của Hội đồng KH và CN tỉnh Tuyên quang về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/04/2021] [Hiệu lực: 16/04/2021]

Quyết định 332/QĐ-UBND

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Quyết định 140/QĐ-UBND

Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2021] [Hiệu lực: 14/04/2021]

Quyết định 293/QĐ-UBND

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2021] [Hiệu lực: 08/04/2021]

Quyết định 295/QĐ-UBND

Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép đổi tên và phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2021] [Hiệu lực: 08/04/2021]

Quyết định 290/QĐ-UBND

Công ăn số 290/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2021] [Hiệu lực: 07/04/2021]

Quyết định 284/QĐ-UBND

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2021] [Hiệu lực: 05/04/2021]

Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2021] [Hiệu lực: 05/04/2021]

Quyết định 269/QĐ-UBND

Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/04/2021] [Hiệu lực: 02/04/2021]

Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2021] [Hiệu lực: 01/04/2021]

Quyết định 248/QĐ - UBND

Quyết định số 248/QĐ - UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Quyết định 132/QĐ-UBND

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Quyết định 233/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2021] [Hiệu lực: 29/03/2021]

Quyết định 229/QĐ-UBND

Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 25-3-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2021] [Hiệu lực: 25/03/2021]

Quyết định 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2021] [Hiệu lực: 25/03/2021]

Quyết định 221/QĐ-UBND

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2021] [Hiệu lực: 22/03/2021]

Quyết định 210/QĐ-UBND

Quyết đinh số 210/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2021] [Hiệu lực: 16/03/2021]

Quyết định 211/QĐ-UBND

Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2021] [Hiệu lực: 16/03/2021]

Tổng số: 3386 VB    Trang 1/170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.