THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1456/QĐ-UBND

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2020] [Hiệu lực: 14/10/2020]

Quyết định 1453/QĐ-UBND

Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/10/2020] [Hiệu lực: 13/10/2020]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Quyết định 1448/QĐ-UBND

Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Quyết định 1140/QĐ-UBND

Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 10/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Quyết định 1434/QĐ-UBND

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Quyết định 410/QĐ-UBND

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm Y tế và Khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/10/2020] [Hiệu lực: 08/10/2020]

Quyết định 1375/QĐ-UBND

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Quyết định 1376/QĐ-UBND

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Kè chống sạt lở bờ suối và cầu vượt suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Quyết định 1344/QĐ-UBND

Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 26/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2020]

Quyết định 1335/QĐ-UBND

Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 394/QĐ-UBND

Công văn số 394/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 395/QĐ-UBND

Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 392/QĐ-UBND

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Khu tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án Quy hoạch mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân Km 8, đường Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 393/QĐ-UBND

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Khu tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án Quy hoạch mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân Km 8, đường Tuyên Quang – Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 1337/QĐ-UBND

Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 1342/QĐ-UBND

Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Tổng số: 3229 VB    Trang 1/162

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.