Maximize

Quyết định 233/QĐ-UBND

Quyết định số 233/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 236/QĐ-UBND

Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh, về việc công nhận xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 235/QĐ-UBND

Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 232/QĐ-UBND

Quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 216/QĐ-UBND

Quyết định số 216/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 229/QĐ-UBND

Quyết định số 229/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBNDtỉnh, về việc công nhận xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 238/QĐ-UBND

Quyết định số 238/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 234/QĐ-UBND

Quyết định số 234/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 61/QĐ-UBND

Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở tổ 1 + 2 (phía sau dãy 80 gian và phía trước cổng Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang) tiểu khu dân cư thuộc phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2018] [Hiệu lực: 09/03/2018]

Quyết định 58/QĐ-UBND

Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 08/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/03/2018] [Hiệu lực: 08/03/2018]

Quyết định 172/QĐ-UBND

Quyết định số 172/QĐ-UBND, ngày 28/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2018] [Hiệu lực: 28/02/2018]

Quyết định 149/QĐ-UBND

Quyết định số 149/QĐ-UBND, ngày 22/02/2018, của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 34 thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2018] [Hiệu lực: 22/02/2018]

Quyết định 118/QĐ-UBND

Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Quyết định 28/QĐ-UBND

Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh, phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Quyết định 113/QĐ-UBND

Quyết định số 113/QĐ-UBND, ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2018] [Hiệu lực: 30/01/2018]

Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2018] [Hiệu lực: 25/01/2018]

Quyết định 94/QĐ-UBND

Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/01/2018] [Hiệu lực: 24/01/2018]

Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2018] [Hiệu lực: 19/01/2018]

Quyết định 09/KH-UBND

Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh. Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2018] [Hiệu lực: 19/01/2018]

Tổng số: 2649 VB    Trang 1/133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.