THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Chỉ thị 02/CT -UBND

Chỉ thị số 02/CT -UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2022] [Hiệu lực: 23/06/2022]

Chỉ thị 01/CT - UBND

Chị thị số 01/CT - UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt huyện Sơn Dương; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Hang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2022] [Hiệu lực: 07/04/2022]

Chỉ thị 02/CT - UBND

Chỉ thị số 02/CT - UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cáchhành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2022] [Hiệu lực: 18/01/2022]

Chỉ thị 01 /CT-UBND

Chỉ thị số 01 /CT-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2021] [Hiệu lực: 05/09/2021]

Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 221/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2020] [Hiệu lực: 23/09/2020]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2020] [Hiệu lực: 08/09/2020]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/3/2020 về tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/02/2020] [Hiệu lực: 18/02/2020]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/02/2020] [Hiệu lực: 01/02/2020]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2019] [Hiệu lực: 05/09/2019]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 28/6/ của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2019] [Hiệu lực: 28/06/2019]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/02/2019] [Hiệu lực: 19/02/2019]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/02/2019] [Hiệu lực: 01/02/2019]

Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/11/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2018] [Hiệu lực: 10/11/2018]

Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/10/2018] [Hiệu lực: 25/10/2018]

Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2018] [Hiệu lực: 31/08/2018]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2018] [Hiệu lực: 22/06/2018]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thi số 03/CT-UBND, ngày 28-5-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Chỉ thị 13/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Tổng số: 80 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.