THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3556/UBND-KGVX

Công văn số 3556/UBND-KGVX ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3558/UBND - NC

Công văn số 3558/UBND - NC ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện việc đột phá, đổi mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3534/UBND - TH

Công văn số 3534/UBND - TH ngày 22/9/2021 về việc thực hiện Kết luận số 299-KL/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3539/UBND-TNMT

Công văn số 3539/UBND-TNMT ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3543/UBND-THVX

Công văn số 3543/UBND-THVX ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số1190/CĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3505/UBND -THVX

Công văn số 3505/UBND -THVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Văn bản số 3491/UBND-THVX ngày 18/9/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Công văn 3488/UBND-THVX

Công văn số 3488/UBND-THVX ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Công văn 3491/UBND -THVX

Công văn số 3491/UBND -THVX ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho người lao động tỉnh Tuyên Quang đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Công văn 3495/UBND - TH

Công văn số 3495/UBND - TH ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Công văn 3452/UBND - KSTT

Công văn số 3452/UBND - KSTT ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3462/UBND -THVX

Công văn số 3462/UBND -THVX ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3476/UBND - TH

Công văn số 3476/UBND - TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3477/UBND - NLN

Công văn số 3477/UBND - NLN ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3424/UBND - TH

Công văn số 3424/UBND - TH ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung quyết liệt lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/09/2021] [Hiệu lực: 16/09/2021]

Công văn 3376/UBND - THVX

Công văn số 3376/UBND - THVX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Công văn 3382/UBND - NLN

Công văn số 3382/UBND - NLN ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Công văn 3369/UBND -TH

Công văn số 3369/UBND -TH ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2021] [Hiệu lực: 11/09/2021]

Công văn 3343/UBND - NLN

Công văn số 3343/UBND - NLN ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2021] [Hiệu lực: 10/09/2021]

Công văn 3351/UBND - THVX

Công văn số 3351/UBND - THVX ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2021] [Hiệu lực: 10/09/2021]

Công văn 3338/UBND - TH

Công văn số 3338/UBND - TH ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và xây dựng Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2021] [Hiệu lực: 09/09/2021]

Tổng số: 1779 VB    Trang 1/89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.