Maximize

Công văn 3615/UBND-KGVX

Công văn số 3615/UBND-KGVX ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền trao Thiếp mừng thọ, quà tặng của Chủ tịch UBND tỉnh đến công dân tròn 90 tuổi trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019] [Hiệu lực: 09/12/2019]

Công văn 3616/UBND-KGVX

Công văn số 3616/UBND-KGVX ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019] [Hiệu lực: 09/12/2019]

Công văn 3576/UBND-VX

Công văn số 3576/UBND-VX ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2019] [Hiệu lực: 06/12/2019]

Công văn 3577/UBND-NC

Công văn số 3577/UBND-NC ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc đánh giá xếp loại chính quyền địa phương ở cấp xã năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2019] [Hiệu lực: 06/12/2019]

Công văn 3558/UBND-NC

Công văn số 3558/UBND-NC ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai điều tra xã hội học xã định chỉ số CCHC năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2019] [Hiệu lực: 04/12/2019]

Công văn 3540/UBND-NC

Công văn số 3540/UBND-NC ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động thi đua năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2019] [Hiệu lực: 04/12/2019]

Công văn 3514/UBND-NLN

Công văn số 3514/UBND-NLN ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2019] [Hiệu lực: 29/11/2019]

Công văn 3474/UBND-NLN

Công văn số 3474/UBND-NLN ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2019] [Hiệu lực: 27/11/2019]

Công văn 3450/UBND - NC

Công văn số 3450/UBND - NC ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hạn chế qua kiểm tra công tác Nội vụ năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2019] [Hiệu lực: 25/11/2019]

Công văn 3425/UBND-NC

Công văn số 3425/UBND-NC ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2019] [Hiệu lực: 22/11/2019]

Công văn 3390/UBND-KGVX

Công văn số 3390/UBND-KGVX ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2019] [Hiệu lực: 20/11/2019]

Công văn 3370/UBND - ĐTXD

Công văn số 3370/UBND - ĐTXD ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện"

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/11/2019] [Hiệu lực: 19/11/2019]

Công văn 3345/UBND-TH

Công văn số 3345/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/11/2019] [Hiệu lực: 19/11/2019]

Công văn 3310/UBND -NLN

Công văn số 3310/UBND -NLN ngày 15/.11/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/11/2019] [Hiệu lực: 15/11/2019]

Công văn 3038/UBND-TCD

Công văn số 3038/UBND-TCD ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2019] [Hiệu lực: 21/10/2019]

Công văn 2990/UBND-KGVX

Công văn số 2990/UBND-KGVX ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2019] [Hiệu lực: 17/10/2019]

Công văn 2994/UBND-KSTT

Công văn số 2994/UBND-KSTT ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Về việc đảm bảo tiến độ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2019] [Hiệu lực: 17/10/2019]

Công văn 3001/UBND-KGVX

Công văn số 3001/UBND-KGVX ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 323-KH/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2019] [Hiệu lực: 17/10/2019]

Công văn 2981/UBND-KSTT

Công văm số 2981/UBND-KSTT ngày 16/10/2019 về việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2019] [Hiệu lực: 16/10/2019]

Công văn 2970/UBND-TC

Công văn số 2970/UBND-TC ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc sử dụng kinh phí giá dịch vụ khám bệnh của các trạm Y tế trên địa bàn huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2019] [Hiệu lực: 16/10/2019]

Tổng số: 1139 VB    Trang 1/57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.