THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3127/UBND - KT

Công văn số 3127/UBND - KT ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Công văn 3111/UBND-TH

Công văn số 3111/UBND-TH ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Công văn 3112/UBND-THVX

Công văn số 3112/UBND-THVX ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Công văn 3103/QĐ-UBND

Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày .07/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2022] [Hiệu lực: 07/08/2022]

Công văn 3103/UBND-TH

Công văn số 3103/UBND-TH ngày 07/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2022] [Hiệu lực: 07/08/2022]

Công văn 3085/UBND-NC

Công văn số 3085/UBND-NC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng, trình ban hành quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 05/08/2022]

Công văn 3055/UBND - NC

Công văn số 3055/UBND - NC ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2022] [Hiệu lực: 04/08/2022]

Công văn 3040/UBND - THVX

Công ván số 3040/UBND - THVX ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề số 51/2022/QH15 của Quốc hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Công văn 3046/UBND - TC

Công văn số 3046/UBND - TC ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Công văn 3043/UBND - THVX

Công văn số 3043/UBND - THVX ngày 3/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Công văn 3021/UBND - NC

Công văn số 3021/UBND - NC ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3019/UBND -THVX

Công văn số 3019/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3020/UBND -THVX

Công văn số 3020/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3017/UBND -THVX

Công văn số 3017/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3015/UBND - THVX

Công văn số 3015/UBND - THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3002/UBND-KT

Công văn số 3002/UBND-KT ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Hướng dẫn của Bộ Công Thương về triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Công văn 2962/UBND-THVX

Công văn số 2962/UBND-THVX ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2982/UBND - THCBKS

Công văn số 2982/UBND - THCBKS ngày 29.7/2022 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với đề xuất của Công an tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2949/UBND- NC

Công văn số 2949/UBND- NC ngày 28/7/2022 của UBNd tỉnh về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ việc giám sát

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2956/UBND-THVX

Công văn số 2956/UBND-THVX ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Tổng số: 2120 VB    Trang 1/106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.