THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3656/UBND - KSTT

Công văn số 3656/UBND - KSTT ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai TTHC được sửa đổi, bổ sung liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020] [Hiệu lực: 20/11/2020]

Công văn 3623/UBND - NC

Công văn số 3623/UBND - NC ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/11/2020] [Hiệu lực: 18/11/2020]

Công văn 3626/UBND-CN

3626/UBND-CN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/11/2020] [Hiệu lực: 18/11/2020]

Công văn 3556/UBND - NC

Công văn số 3556/UBND - NC ngày 12/11/020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/11/2020] [Hiệu lực: 12/11/2020]

Công văn 3491/UBND - NC

Công văn số 3491/UBND - NC ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/11/2020] [Hiệu lực: 05/11/2020]

Công văn 3464/UBND - NC

Công văn số 3464/UBND - NC ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/11/2020] [Hiệu lực: 04/11/2020]

Công văn 3438/UBND - NLN

Công văn số 3438/UBND - NLN ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2020] [Hiệu lực: 02/11/2020]

Công văn 3437/UBND - TNMT

Công văn số 3437/UBND - TNMT ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2020] [Hiệu lực: 02/11/2020]

Công văn 3384/UBND - NLN

Công văn số 3384/UBND - NLN ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2020] [Hiệu lực: 28/10/2020]

Công văn 3386/UBND - CN

Công văn số 3386/UBND - CN ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2020] [Hiệu lực: 28/10/2020]

Công văn 3355/UBND - NC

Công văn số 3355/UBND - NC ngày 26/10/2020 của UBNd tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2020] [Hiệu lực: 26/10/2020]

Công văn 3326/UBND - NLN

Công văn số 3326/UBND - NLN ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn bán thuốc lá nhập lậu

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3325/UBND - CN

Công văn số 3325/UBND - CN ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc Tuyên truyền tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3324/UBND - NC

Công văn số 3324/UBND - NC ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện thông báo kết quả thi hành án hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3011/UBND - NLN

Công văn số 3011/UBND - NLN ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc nhận tranh tuyên truyền ứng phó động đất, sóng thần năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3292/UBND - KGVX

Công văn số 3292/UBND - KGVX ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, nắm thông tin tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2020] [Hiệu lực: 21/10/2020]

Công văn 3276/UBND - CN

Công văn số 3276/UBND - CN ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc Tuyên truyền các hoạt động và tham dự Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2020] [Hiệu lực: 20/10/2020]

Công văn 3242/UBND - TH

Công văn số 3242/UBND - TH ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2020] [Hiệu lực: 17/10/2020]

Công văn 3222/QĐ-NLN

Công văn số 3222/QĐ-NLN ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Công văn 3115/UBND - NLN

Công văn số 3115/UBND - NLN ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2020] [Hiệu lực: 14/10/2020]

Tổng số: 1477 VB    Trang 1/74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.