THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2922/UBND - ĐTXD

Công văn số 2922/UBND - ĐTXD ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Công văn 2893/UBND - NC

Công văn số 2893/UBND - NC ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh thực hiện các Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Công văn 2862/UBND - NLN

Công văn số 2862/UBND - NLN ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2852/UBND -THCB

Công văn số 2852/UBND -THCB ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2857/UBND - NC

Công văn số 2857/UBND - NC ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2833/UBND - NLN

Công văn số 2833/UBND - NLN ngày 12/9/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó thiên tai các tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2020] [Hiệu lực: 12/09/2020]

Công văn 2821/UBND - KGVX

Công văn số 2821/UBND - KGVX ngày 12/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2020] [Hiệu lực: 12/09/2020]

Công văn 2810/UBND - NLN

Công văn số 2810/UBND - NLN ngày 11/9/2020 của uBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2806/UBND - NLN

Công văn số 2806/UBND - NLN ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về việc sơ kết sản xuất vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông, Đông Xuân năm 2020-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2800/UBND - NLN

Công văn số 2800/UBND - NLN ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Công văn 2793/UBND - NLN

Công văn số 2793/UBND - NLN ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Công văn 2787/UBND - NLN

Công văn số 2787/UBND - NLN ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Công văn 2768/UBND - KGVX

Công văn số 2768/UBND - KGVX ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Công văn 2747/UBND - KGVX

Công văn số 2747/UBND - KGVX ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

Công văn 2755/UBND - KGVX

Công văn số 2755/UBND - KGVX ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

Công văn 2761/UBND -TH

Công văn số 2761/UBND -TH ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII từ đầu nhiệm kỳ đến sau kỳ họp thứ 9

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

Công văn 2730/UBND - ĐTXD

Công văn số 2730/UBND - ĐTXD ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2020] [Hiệu lực: 03/09/2020]

Công văn 2741/UBND - ĐTXD

Công văn số 2741/UBND - ĐTXD ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2020] [Hiệu lực: 03/09/2020]

Công văn 2744/UBND-NLN

Công văn số 2744/UBND-NLN ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2020] [Hiệu lực: 03/09/2020]

Công văn 2728/UBND - KGVX

Công văn số 2728/UBND - KGVX ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/09/2020] [Hiệu lực: 01/09/2020]

Tổng số: 1440 VB    Trang 1/72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.