THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 02/ KH - BCĐ

Kế hoạch số 02/ KH - BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Kế hoạch 30/KH-UBND

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc huy động trẻ em đi trẻ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Kế hoạch 31/KH-UBND

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Kế hoạch 29/KH-UBND

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh. thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Kế hoạch 28/KH-UBND

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Kế hoạch 26/KH-UBND

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc xác định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Kế hoạch 27/KH-UBND

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang vè việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2020] [Hiệu lực: 26/02/2020]

Kế hoạch 25/KH-UBND

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2020] [Hiệu lực: 26/02/2020]

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện sau ma túy năm 2020 trên đia bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Kế hoạch 22/KH-UBND

Kế hoạch sộ 22/KH-UBND ngày 20/02/2020 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, thông tin trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2020] [Hiệu lực: 20/02/2020]

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh. Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn 2020 - 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/02/2020] [Hiệu lực: 19/02/2020]

Kế hoạch 19/KH-UBND

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2020] [Hiệu lực: 14/02/2020]

Kế hoạch 18/KH-UBND

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về củng cố , nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/02/2020] [Hiệu lực: 13/02/2020]

Kế hoạch 16/KH-UBND

Ké hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh, tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/02/2020] [Hiệu lực: 13/02/2020]

Kế hoạch 15/KH-UBND

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/02/2020] [Hiệu lực: 13/02/2020]

Kế hoạch 14/KH-UBND

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2020] [Hiệu lực: 10/02/2020]

Kế hoạch 13/KH-UBND

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/02/2020] [Hiệu lực: 06/02/2020]

Kế hoạch 01/KH-HĐGDPLAN

Kế hoạch số 01/KH-HĐGDQPAN ngày 04/01/2020 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh về việc Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/02/2020] [Hiệu lực: 04/02/2020]

Kế hoạch 11/KH-UBND

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tinh Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/02/2020] [Hiệu lực: 03/02/2020]

Tổng số: 597 VB    Trang 1/30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.