THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 05/KH-UBND

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Kế hoạch 06/KH - UBND

Kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Kế hoạch 02/KH - UBND

Kế hoạch số 02/KH - UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Kế hoạch 139/KH-UBND

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 03/KH-BCĐ

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của BCĐ an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 137/KH - UBND

Kế hoạch số 137/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 142/KH - UBND

Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 141/KH -UBND

Kế hoạch số 141/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Thanh niên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 140/KH -UBND

Kế hoạch số 140/KH -UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 138/KH - UBND

Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Kế hoạch 135/KH - UBND

Kế hoạch số 135/KH - UBND ngày 28/12/2020 hành động Giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Kế hoạch 133/KH - UBND

Kế hoạch số 133/KH - UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2020] [Hiệu lực: 26/12/2020]

Kế hoạch 134/KH - UBND

Kế hoạch số 134/KH - UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh hành động thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2020] [Hiệu lực: 26/12/2020]

Kế hoạch 132/KH - UBND

Kế hoạch số 132/KH - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện hoạt động đón khách du lịch; kết nối các tour, tuyến du lịch vào các địa danh, các điểm du lịch tại Khu du lịch Tân Trào và Khu du lịch sinh thái Na Hang -Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Kế hoạch 131/KH-UBND

Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2020] [Hiệu lực: 17/12/2020]

Kế hoạch 130/KH - UBND

Kế hoạch số số 130/KH - UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thịsố 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2020] [Hiệu lực: 14/12/2020]

Kế hoạch 129/ KH - UBND

Kế hoạch số 129/ KH - UBND ngày 09/12/23020 của UBND tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2020] [Hiệu lực: 09/12/2020]

Kế hoạch 128/KH- UBND

Kế hoạch số 128/KH- UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2020] [Hiệu lực: 08/12/2020]

Kế hoạch 127/KH - UBND

Kế hoạch sô 127/KH - UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Tổng kết Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2020] [Hiệu lực: 07/12/2020]

Tổng số: 667 VB    Trang 1/34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.