THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 88/KH-UBND

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 29/7/2020 triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2020] [Hiệu lực: 29/07/2020]

Kế hoạch 87/KH-UBND

Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Kế hoạch 79/KH-UBND

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Kế hoạch 02/KH-BCĐ

Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 13/7/2020 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND trỉn thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2020] [Hiệu lực: 09/07/2020]

Kế hoạch 74/KH - UBND

Kế hoạch số 74/KH - UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Kế hoạch 73/KH-UBND

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về Tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Kế hoạch 71/KH-UBND

Kế hoạch số 71/KH - UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Kế hoạch 68/KH-UBND

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 23/6/.2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Kế hoạch 64/KH-UBND

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/6/.2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 16/6/2020 của Ban chỉ đạo 896 UBND tỉn, triển khai, thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2020] [Hiệu lực: 16/06/2020]

Kế hoạch 59/KH - UBND

Kế hoạch số 59/KH - UBND ngày 29/05/2020 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Kế hoạch 58/KH - UBND

Kế hoạch số 58/KH - UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Kế hoạch 56/KH-UBND

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện nội dung đột phá "Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả CCHC, trọng tâm là CCHC" năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Kế hoạch 51/KH-UBND

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/5/2020 ciat UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Kế hoạch 52/KH - UBND

Kế hoạch số 52/KH - UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Kế hoạch 49/KH - UBND

Kế hoạch số 49/KH - UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 11/05/2020]

Tổng số: 625 VB    Trang 1/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.