Maximize

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2017] [Hiệu lực: 28/09/2017]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2017] [Hiệu lực: 25/09/2017]

Kế hoạch 78/KH-UBND

Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 18/09/2017]

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2017] [Hiệu lực: 13/09/2017]

Kế hoạch 73/KH-UBND

Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2017] [Hiệu lực: 28/08/2017]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2017] [Hiệu lực: 25/08/2017]

Kế hoạch 66/KH-UBND

Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2017] [Hiệu lực: 05/08/2017]

Kế hoạch 62/KH-UBND

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2017] [Hiệu lực: 28/07/2017]

Kế hoạch 60/KH-UBND

Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 25/07/2017]

Kế hoạch 59/KH-UBND

Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Kế hoạch 58/KH-UBND

Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh, triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2017] [Hiệu lực: 19/07/2017]

Kế hoạch 57/KH-UBND

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2017] [Hiệu lực: 13/07/2017]

Kế hoạch 50/KH-UBND

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa -Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh, triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2017] [Hiệu lực: 06/06/2017]

Kế hoạch 41/KH-UBND

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2017] [Hiệu lực: 19/05/2017]

Kế hoạch 38a/KH-UBND

Kế hoạch số 38a/KH-UBND, ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2017] [Hiệu lực: 12/05/2017]

Kế hoạch 38/KH-UBND

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2017] [Hiệu lực: 10/05/2017]

Kế hoạch 37/KH-UBND

Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh, tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2017] [Hiệu lực: 10/05/2017]

Kế hoạch 36/KH-UBND

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh thực thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/05/2017] [Hiệu lực: 09/05/2017]

Kế hoạch 34/KH-UBND

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2017] [Hiệu lực: 27/04/2017]

Tổng số: 384 VB    Trang 1/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.