THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 151/KH - UBND

Kế hoạch số 151/KH - UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án“Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn2022 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Kế hoạch 150/KH-UBND

Kêa hoạch số 150/KH-UBND ngày 08/8/2022 của uBND tỉnh Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Kế hoạch 148/KH - UBND

Kế hoạch số 148/KH - UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Kế hoạch 29/KH - UBND

Kế hoạch số 29/KH - UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Kế hoạch 145/KH-UBND

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Kế hoạch 142/KH - UBND

Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Kế hoạch 140/KH-UBND

Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh tổ chức, Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2022] [Hiệu lực: 22/07/2022]

Kế hoạch 138/KH - UBND

Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Kế hoạch 137/KH - UBND

Kế hoạch số 137/KH - UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Kế hoạch 01/KH - BCĐ

Kế hoạch số 01/KH - BCĐ ngày 13/7/2022 của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang Phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Kế hoạch 134/KH-UBND

Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và những năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Kế hoạch 05/KH - BCĐ

Kế hoạch số 05/KH - BCĐ ngày 10/7/2022 của Ban Chỉ đạo PCTP tệ nạn XH và XD phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2022] [Hiệu lực: 10/07/2022]

Kế hoạch 132/KH-UBND

Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội, giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Kế hoạch 130/KH -UBND

Kế hoạch số 130/KH -UBND ngày 6/7/2022 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Kế hoạch 127/KH -UBND

Kế hoạch số 127/KH -UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Kế hoạch 126/KH -UBND

Kế hoạch số 126/KH -UBND ngày 28/6/2022 xủa UBND tỉnh thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2022] [Hiệu lực: 28/06/2022]

Kế hoạch 123/KH -UBND

Kế hoạch số 123/KH -UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/06/2022] [Hiệu lực: 27/06/2022]

Kế hoạch 122/KH -UBND

Kế hoạch số 122/KH -UBND ngày 25/6/2022 của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2022] [Hiệu lực: 25/06/2022]

Kế hoạch 121/KH -UBND

Kế hoạch số 121/KH -UBND ngày 25/6/2022 của UBND tỉnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2022] [Hiệu lực: 25/06/2022]

Tổng số: 953 VB    Trang 1/48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.