Maximize

Công báo số: 15Ngày xuất bản 23/08/2016


MỤC LỤC

Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
13/07/2016Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp thứ 9 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12/07/2016Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

13/07/2016Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12/07/2016Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức thu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

13/07/2016Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
29/06/2016Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020

08/07/2016Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh về Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

02/08/2016Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Bản quyền thuộc văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbaotuyenquang@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.