MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2014Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao đạt thành tích tại các giải thi đấu trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20-11-2014Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
17-11-2014Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
22-10-2014Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp: Thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà giấy tờ quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở; đất chuyển từ xã về phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới hành chính mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
22-10-2014Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về thành lập Phòng Quản lý lao động thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
21-10-2014Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
17-10-2014Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014
30-09-2014Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2014Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang