DANH MỤC CÔNG BÁO

  • Tháng 3
  • Tháng 2
  • Tháng 1

Maximize

Công báo số: 07+08Ngày xuất bản 22/04/2018


MỤC LỤC

Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
19/12/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

30/11/2017 Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/03/2018 Quyết định số 216/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

15/12/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

29/12/2017 Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.