DANH MỤC CÔNG BÁO

Maximize

Công báo số: 13Ngày xuất bản 20/07/2018


MỤC LỤC

Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
05/06/2018 Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05-6-2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo

13/06/2018 Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

10/07/2018Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

28/05/2018 Chỉ thi số 03/CT-UBND, ngày 28-5-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/06/2018 Quyết định số 675/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/06/2018 Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2018 - 2022)

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.