Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 197/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 197/DM từ ngày 23/01/2017 đến 27/01/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2017] [Hiệu lực: 27/01/2017]

Công văn 197/UBND-KGVX

Công văn số 197/UBND-KGVX ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phòng chống mù lòa

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/01/2017] [Hiệu lực: 24/01/2017]

Kế hoạch 09/KH-UBND

Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/01/2017] [Hiệu lực: 24/01/2017]

Quyết định 71/QĐ-UBND

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/01/2017] [Hiệu lực: 24/01/2017]

Kế hoạch 08/KH-UBND

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/01/2017] [Hiệu lực: 24/01/2017]

Kế hoạch 06/KH-UBND

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2017] [Hiệu lực: 20/01/2017]

Kế hoạch 07/KH-UBND

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc Thực hiện công tác về bồi thường của Nhà nước năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2017] [Hiệu lực: 20/01/2017]

Quyết định 28/QĐ-UBND

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2017] [Hiệu lực: 20/01/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 196/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 196/DM từ ngày 16/01/2017 đến 20/01/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2017] [Hiệu lực: 20/01/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 195/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 195/DM từ ngày 09/01/2017 đến 13/01/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2017] [Hiệu lực: 13/01/2017]

Quyết định 37/QĐ-UBND

Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2017] [Hiệu lực: 13/01/2017]

Quyết định 40/QĐ-UBND

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2017] [Hiệu lực: 13/01/2017]

Quyết định 38/QĐ-UBND

Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2017] [Hiệu lực: 13/01/2017]

Quyết định 39/QĐ-UBND

Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2017] [Hiệu lực: 13/01/2017]

Quyết định 41/QĐ-UBND

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2017] [Hiệu lực: 13/01/2017]

Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2017] [Hiệu lực: 11/01/2017]

Chương trình 01/CTr-UBND

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2017 của UBND tỉnh về công tác chủ yếu năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2017] [Hiệu lực: 08/01/2017]

Thông báo 02/TB-UBND

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh về kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: 06/01/2017]

Kế hoạch 01/KH-UBND

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2017 về việc Phòng, chống bệnh động vật, thuỷ sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: 06/01/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 194/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 194/DM từ ngày 02/01/2017 đến 06/01/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: 06/01/2017]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.