THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 03/KH-BCĐ

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của BCĐ an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 137/KH - UBND

Kế hoạch số 137/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 139/KH-UBND

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 2099/QĐ-UBND

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Công văn 4198/UBND - KGVX

Công văn số 4198/UBND - KGVX ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 688/QĐ-UBND

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 2103/QĐ-UBND

Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 141/KH -UBND

Kế hoạch số 141/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Thanh niên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 140/KH -UBND

Kế hoạch số 140/KH -UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 138/KH - UBND

Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Công văn 4177/UBND - KGVX

Công văn số 4177/UBND - KGVX ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 684/QĐ-UBND

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Công văn 4160/UBND - KGVX

Công văn số 4160/UBND - KGVX ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo, tham mưu đề xuất nội dung tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Nghị quyết 10/2020/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/2020/NQ - HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 10/01/2021]

Nghị định 90/NQ - HĐND

Nghị quyết số 90/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 89/NQ - HĐND

Nghị quyết số 89/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Quyết định 2064/QĐ-UBND

Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Tổng số: 128 VB    Trang 1/7

1 2 3 4 5 6 7

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.