THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 438/UBND-NLN

Công văn số 438/UBND-NLN ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Quyết định 168/QĐ-UBND

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 278/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 278/DM từ ngày 21/02/2019 đến ngày 28/02/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Công văn 436/UBND-KSTT

Công văn số 436/UBND-KSTT ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất TTHC, nhóm TTHC thực hiện rà soát, kiến nghị Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Quyết định 167/QĐ-UBND

Quyết định số 167/QĐ-UBND, ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 2014 - 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Quyết định 57/QĐ-UBND

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2019] [Hiệu lực: 27/02/2019]

Công văn 406/UBND-THCB

Công văn số 406/UBND-THCB ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh v/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2019] [Hiệu lực: 25/02/2019]

Công văn 407/UBND-KGVX

Công văn số 407/UBND-KGVX ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh v/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2019] [Hiệu lực: 25/02/2019]

Công văn 404/UBND-NC

Công văn số 404/UBND-NC ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh V/v thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2019] [Hiệu lực: 25/02/2019]

Công văn 400/UBND-KSTT

Công văn số 400/UBND-KSTT ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hình thức cung cấp thông tin thực hiện thủ tục hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2019] [Hiệu lực: 22/02/2019]

Quyết định 52/QĐ-UBND

Quyêt định số 52/QĐ-UBND, ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh. Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2019] [Hiệu lực: 22/02/2019]

Công văn 395/UBND-TH

Công văn số 395/UBND-TH ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh v/v tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2019] [Hiệu lực: 22/02/2019]

Kế hoạch 22/KH-UBND

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2019] [Hiệu lực: 21/02/2019]

Kế hoạch 21/KH-UBND

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2019] [Hiệu lực: 21/02/2019]

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2019] [Hiệu lực: 20/02/2019]

Quyết định 139/QĐ-UBND

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã Tiền Phong tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2019] [Hiệu lực: 20/02/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 277/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 277/DM từ ngày 11/02/2019 đến ngày 20/02/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2019] [Hiệu lực: 20/02/2019]

Kế hoạch 19/KH-UBND

Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2019] [Hiệu lực: 20/02/2019]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/02/2019] [Hiệu lực: 19/02/2019]

Tổng số: 28 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.