THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 38/KH - UBND

Kế hoạch số 38/KH - UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Quyết định 84/QĐ - UBND

Quyết định số 84/QĐ - UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước năm 2022: Quét dọn vệ sinh Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Quyết định 86/QĐ - UBND

Quyết định số 86/QĐ - UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước năm 2022: Chăm sóc duy trì hệ thống cây xanh, cây hoa, cây cảnh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Quyết định 01/QĐ - UBND

Quyết định số 01/QĐ - UBND ngày 28/01/2022 của tổ công tác triển khai đề ánh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Quyết định 163/QĐ - UBND

Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Quyết định 85/QĐ - UBND

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước năm 2022: Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Kế hoạch 41/KH - UBND

Kế hoạch số 41/KH - UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Công tác thông tin đối ngoại năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Kế hoạch 01/KH - HĐPB

Kế hoạch số 01/KH - HĐPB ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Kế hoạch 42/KH - UBND

Kế hoạch số 42/KH - UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Công văn 573/ UBND - THVX

Công văn số 573/ UBND - THVX ngày 27/02/2022 của UBND tỉnh về việc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2022] [Hiệu lực: 27/02/2022]

Quyết định 83/QĐ - UBND

Quyết định số 83/QĐ - UBND ngày 26/02/2022 của UBND tỉnh công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2022] [Hiệu lực: 26/02/2022]

Công văn 571/UBND - KGVX

Công văn số 571/UBND - KGVX ngày 06/02/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phương án tổ chức dạy học theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2022] [Hiệu lực: 26/02/2022]

Quyết định 162/QĐ - UBND

Quyết định số 162/QĐ - UBND ngày 26/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2022] [Hiệu lực: 26/02/2022]

Quyết định 82/QĐ - UBND

Quyết định số 82/QĐ - UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022- 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2022] [Hiệu lực: 25/02/2022]

Chương trình 03/CTr - UBND

Chương trình số 03/CTr - UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của BanThường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2022] [Hiệu lực: 25/02/2022]

Kế hoạch 37/KH - UBND

Kế hoạch số 37/KH - UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2022] [Hiệu lực: 25/02/2022]

Kế hoạch 36/KH - UBND

Kế hoạch số 36/KH - UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2022] [Hiệu lực: 25/02/2022]

Công văn 540/UBND - THVX

Công văn số 540/UBND - THVX ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2022] [Hiệu lực: 24/02/2022]

Kế hoạch 35/KH - UBND

Kế hoạch số 35/KH - UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến(02/4/1947-02/4/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2022] [Hiệu lực: 24/02/2022]

Quyết định 80/QĐ - UBND

Quyết định số 80/QĐ - UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/02/2022] [Hiệu lực: 23/02/2022]

Tổng số: 54 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.