Maximize

Công văn 1231/UBND-NC

Công văn số 1231/UBND-NC ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2017] [Hiệu lực: 28/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 210/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 210/DM từ ngày 24/4/2017 đến 28/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2017] [Hiệu lực: 28/04/2017]

Công văn 1217/UBND-NC

Công văn số 1217/UBND-NC ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2017] [Hiệu lực: 28/04/2017]

Công văn 1196/UBND-KGVX

Công văn số 1196/UBND-KGVX ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2017] [Hiệu lực: 27/04/2017]

Kế hoạch 34/KH-UBND

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2017] [Hiệu lực: 27/04/2017]

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2017] [Hiệu lực: 05/05/2017]

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2017] [Hiệu lực: 05/05/2017]

Công văn 1180/UBND-TC

Công văn số 1180/UBND-TC ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2017] [Hiệu lực: 25/04/2017]

Công văn 1158/UBND-NC

Công văn số 1158/UBND-NC ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2017] [Hiệu lực: 25/04/2017]

Công văn 1159/UBND-NC

Công văn số 1159/UBND-NC ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh V/v tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2017] [Hiệu lực: 25/04/2017]

Công văn 1139/UBND-KGVX

Công văn số 1139/UBND-KGVX ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2017] [Hiệu lực: 24/04/2017]

Kế hoạch 32/KH - UBND

Kế hoạch số 32/KH - UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2017] [Hiệu lực: 24/04/2017]

Công văn 1113/UBND-TH

Công văn số 1113/UBND-TH ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh V/v phương thức thực hiện sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2017] [Hiệu lực: 21/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 209/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 209/DM từ ngày 17/4/2017 đến 21/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2017] [Hiệu lực: 21/04/2017]

Quyết định 382/QĐ-UBND

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2017] [Hiệu lực: 20/04/2017]

Quyết định 126/QĐ-UBND

Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh v/v Xếp hạng Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2017] [Hiệu lực: 20/04/2017]

Quyết định 125/QĐ-UBND

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về đổi tên Trung tâm dạy nghề thuộc Ủy ban nhân dân huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2017] [Hiệu lực: 20/04/2017]

Công văn 1077/UBND-NLN

Công văn số 1077/UBND-NLN ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác tuyên truyền xử lý rác thải và xác gia súc, gia cầm trong chăn nuôi

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/04/2017] [Hiệu lực: 19/04/2017]

Thông báo 27/TB-UBND

Thông báo số 27/TB-UBND, ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh, thông báo Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 4 năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2017] [Hiệu lực: 18/04/2017]

Công văn 1051/UBND-GT

Công văn số 1051/UBND-GT ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh V/v Thực hiện Công điện của Thủ Tướng Chính phủ về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2017] [Hiệu lực: 17/04/2017]

Tổng số: 46 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.