THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 284/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 284/DM từ ngày 21/4/2019 đến ngày 30/4/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/04/2019] [Hiệu lực: 30/04/2019]

Quyết định 387/QĐ-UBND

Quyết định số 387/QĐ-UBND, ngày 26/4/2019 của ubnd tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2019] [Hiệu lực: 26/04/2019]

Công văn 67/VP-THCB

Công văn số 67/VP-THCB ngày 26/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh v/v sử dụng thử nghiệm phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2019] [Hiệu lực: 26/04/2019]

Công văn 1111/UBND-KGVX

Công văn số 1111/UBND-KGVX ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2019] [Hiệu lực: 26/04/2019]

Công văn 1090/UBND-NC

Công văn số 1090/UBND-NC ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2019] [Hiệu lực: 25/04/2019]

Quyết định 385/QĐ-UBND

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2019] [Hiệu lực: 25/04/2019]

Công văn 1080/UBND-NC

Công văn số 1080/UBND-NC ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh v/v xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2019] [Hiệu lực: 24/04/2019]

Công văn 1072/UBND-ĐTXD

Công văn số 1072/UBND-ĐTXD ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2019] [Hiệu lực: 23/04/2019]

Kế hoạch 49/KH - UBND

Kế hoạch số 49/KH - UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh, tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2019] [Hiệu lực: 23/04/2019]

Công văn 1050/UBND-TH

Công văn số 1050/UBND-TH ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/04/2019] [Hiệu lực: 22/04/2019]

Công văn 1042/UBND-NLN

Công văn số 1042/UBND-NLN ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng băt giun đất bằng thiêt bị kích điện trên đia bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/04/2019] [Hiệu lực: 22/04/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 283/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 283/DM từ ngày 11/4/2019 đến ngày 20/4/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2019] [Hiệu lực: 20/04/2019]

Kế hoạch 48/KH-UBND

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 19/4/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/04/2019] [Hiệu lực: 19/04/2019]

Công văn 1014/UBND-NC

Công văn số 1014/UBND-NC ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2019] [Hiệu lực: 18/04/2019]

Quyết định 109/QĐ-UBND

Quyết định số 109/QĐ-UBND, ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2019] [Hiệu lực: 17/04/2019]

Công văn 1003/UBND-NC

Công văn số 1003/UBND-NC, ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung công tác xây dựng đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2019] [Hiệu lực: 17/04/2019]

Công văn 978/UBND-NC

Công văn số 978/UBND-NC ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2019] [Hiệu lực: 17/04/2019]

Quyết định 357/QĐ-UBND

Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2019] [Hiệu lực: 17/04/2019]

Quyết định 353/QĐ-UBND

Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/04/2019] [Hiệu lực: 16/04/2019]

Nghị định 333/QĐ-UBND

Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng Giải thưởng Tân Trào là thứ 3 năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2019] [Hiệu lực: 11/04/2019]

Tổng số: 39 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.