THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 287/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 287/DM từ ngày 21/5/2019 đến ngày 31/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2019] [Hiệu lực: 31/05/2019]

Công văn 1498/UBND-NLN

Công văn số 1498/UBND-NLN ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2019] [Hiệu lực: 31/05/2019]

Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định số 187/QĐ-UBND, ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2019] [Hiệu lực: 31/05/2019]

Công văn 1440/UBND-NC

Công văn số 1440/UBND-NC ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2019] [Hiệu lực: 29/05/2019]

Công văn 1452/UBND-NLN

Công văn số 1452/UBND-NLN, ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về việc phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phí

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2019] [Hiệu lực: 29/05/2019]

Công văn 1451/UBND-ĐTXD

Công văn số 1451/UBND-ĐTXD ngày 209/5/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư, hỗ trợ, bổ sung đất sản xuất để giao cho các hộ tác định cư còn thiếu đất sản xuất thực hiện Dự án di dân, tác định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2019] [Hiệu lực: 29/05/2019]

Công văn 86/VP-THCB

Công văn số 86/VP-THCB ngày 29/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2019] [Hiệu lực: 29/05/2019]

Kế hoạch 65/KH-UBND

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2019-2020” trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2019] [Hiệu lực: 28/05/2019]

Kế hoạch 64/KH-UBND

Kế hoạch số 64/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 27/5/2019 thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2019] [Hiệu lực: 27/05/2019]

Công văn 1412/UBND - NC

Công văn số 1412/UBND - NC ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2019] [Hiệu lực: 27/05/2019]

Quyết định 179/QĐ-UBND

Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh, thành lập Hội đồng tư vấn tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2019] [Hiệu lực: 25/05/2019]

Công văn 1407/UBND-TH

Công văn số 1407/UBND-TH ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2019] [Hiệu lực: 24/05/2019]

Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí, lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2019] [Hiệu lực: 24/05/2019]

Kế hoạch 62/KH-UBND

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/05/2019] [Hiệu lực: 23/05/2019]

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/05/2019] [Hiệu lực: 23/05/2019]

Công văn 1364/UBND-NC

Công văn số 1364/UBND-NC ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2019] [Hiệu lực: 21/05/2019]

Công văn 1356/UBND-NLN

Công văn số 1356/UBND-NLN ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2019] [Hiệu lực: 21/05/2019]

Công văn 1353/UBND-TNMT

Công văn số 1353/UBND-TNMT ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2019] [Hiệu lực: 21/05/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 286/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 286/DM từ ngày 11/5/2019 đến ngày 20/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2019] [Hiệu lực: 20/05/2019]

Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 20/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2019] [Hiệu lực: 20/05/2019]

Tổng số: 44 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.