THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1046/QĐ-UBND

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 31/7/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2022] [Hiệu lực: 31/07/2022]

Kế hoạch 145/KH-UBND

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2962/UBND-THVX

Công văn số 2962/UBND-THVX ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2982/UBND - THCBKS

Công văn số 2982/UBND - THCBKS ngày 29.7/2022 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với đề xuất của Công an tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Quyết định 1038/QĐ-UBND

Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Kế hoạch 29/KH - UBND

Kế hoạch số 29/KH - UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2949/UBND- NC

Công văn số 2949/UBND- NC ngày 28/7/2022 của UBNd tỉnh về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ việc giám sát

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2951/UBND - NC

Công văn số 2951/UBND - NC ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2956/UBND-THVX

Công văn số 2956/UBND-THVX ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2950/UBND - NC

Công văn số 2950/UBND - NC ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2935/UBND- KT

Công văn số 2935/UBND- KT ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2022] [Hiệu lực: 27/07/2022]

Công văn 2914/UBND-NC

Công văn số 2914/UBND-NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh vè việc thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ tư và xây dựng nghị quyết tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2913/UBND-THVX

Công văn số 2913/UBND-THVX ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công điện 03/CĐ - UBND

Công điênj số 03/CĐ - UBND ngày 06/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Kế hoạch 142/KH - UBND

Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2895/UBND-NC

Công văn số 2895/UBND-NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2908/UBND - KT

Công văn số 2908/UBND - KT ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về viêc tăng cường kiểm tra buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2889/UBND-NC

Công văn số 2889/UBND-NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2889/UBND - NC

Công văn số 2889/UBND - NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2885/UBND-TTATGT

Công văn số 2885/UBND-TTATGT ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 21/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2022] [Hiệu lực: 25/07/2022]

Tổng số: 124 VB    Trang 1/7

1 2 3 4 5 6 7

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.