Maximize

Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018, của UBND tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/01/2018] [Hiệu lực: 12/01/2018]

Quyết định 05/QĐ-UBND

Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh. Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2018] [Hiệu lực: 10/01/2018]

Công văn 47/UBND-THCB

Công văn số 47/UBND-THCB ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Công văn 50/UBND-ĐTXD

Công văn số 50/UBND-ĐTXD ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Quyết định 23/QĐ-UBND

Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Công tác chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2018] [Hiệu lực: 08/01/2018]

02/KH-UBND

Kế hoạch số 02/KH-UBN, ngày 06/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2018] [Hiệu lực: 06/01/2018]

Quyết định 02/QĐ-UBND

Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2018] [Hiệu lực: 05/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 237/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 237/DM từ ngày 01/01/2018 đến ngày 10/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/01/2018] [Hiệu lực: 10/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 236/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 236/DM từ ngày 21/12/2017 đến ngày 31/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2017] [Hiệu lực: 31/12/2017]

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1591/QĐ-UBND

Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 121/KH-UBND

Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 485/QĐ-UBND

Quyết định số 485/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang (nay là Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1594/QĐ-UBND

Quyết định số 1594/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017của Chủ tịch UBNdD tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 473/QĐ-UBND

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1593/QĐ-UBND

Quyết định số 1593/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 124/KH-UBND

Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 476/QĐ-UBND

Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Công văn 4180/UBND-TH

Công văn số 4180/UBND-TH, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tổ chức Tết năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Tổng số: 4805 VB    Trang 2/241

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.