THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2324/UBND - KGVX

Công văn số 2324/UBND - KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2312/UBND - TNMT

Công văn số 2312/UBND - TNMT ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2316/UBND - THCB

Công văn số 2316/UBND - THCB ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2303/UBND - KGVX

Công văn số 2303/UBND - KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Kế hoạch 87/KH-UBND

Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 297/QĐ-UBND

Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 298/QĐ-UBND

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2020] [Hiệu lực: 05/08/2020]

Quyết định 293/QĐ-UBND

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cở sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Công văn 2270/UBND - ĐTXD

Công văn số 2270/UBND - ĐTXD ngày 24/7/2020 vủa UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Thông báo 46/TB-UBND

Thông báo số 46/TB-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 7 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Quyết định 294/QĐ-UBND

294/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Quyết định 285/QĐ-UBND

Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch – Điều dưỡng suối khoáng Mỹ Lâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2020] [Hiệu lực: 22/07/2020]

Công văn 2239/UBND - ĐTXD

Công văn số 2239/UBND - ĐTXD ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về việc Chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2020] [Hiệu lực: 22/07/2020]

Quyết định 286/QĐ-UBND

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của YBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sân Golf Vinpearl Mỹ Lâm-Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2020] [Hiệu lực: 22/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 328/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 328/DM từ ngày 21/7/2020 đến ngày 31/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Công văn 2212/UBND - NLN

Công văn số 2212/UBND - NLN ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2020] [Hiệu lực: 21/07/2020]

Công văn 2199/UBND - NLN

Công văn số 2199/UBND - NLN ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 2/313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.