THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 340/DM từ

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 340/DM từ ngày 21/11/2020 đến ngày 30/11/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Nghị quyết 43/NQ-HĐND

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Xuân Văn vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 41/NQ-HĐND

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu qua sông Lô, Km 71 đường Tuyên Quang - Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 55/NQ-HĐND

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 54/NQ-HĐND

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 51/NQ-HĐND

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm bồ dưỡng Chính trị - Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Công văn 3656/UBND - KSTT

Công văn số 3656/UBND - KSTT ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai TTHC được sửa đổi, bổ sung liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020] [Hiệu lực: 20/11/2020]

Nghị quyết 53/NQ-HĐND

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 52/NQ-HĐND

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường từ Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 50/NQ-HĐND

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường từ Phúc Thịnh - Trung Hà - Bản Ba, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 49/NQ-HĐND

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 48/NQ-HĐND

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường giao thông từ Trường Tiểu học Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 47/NQ-HĐND

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ đầu cầu Nẻ đến Trường THPT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 46/NQ-HĐND

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km 183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 45/NQ-HĐND

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo cầu Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị dịch vụ và khu dân cư Nông Tiến, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư sinh thái Mimosa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2020]

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 19/11/2020 của HĐND tỉnh, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/11/2020]

Thông báo 83/TB-UBND

Thông báo 83/TB-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh thông báo Kết luận cuộc họp chuyên đề về lĩnh vực du lịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/11/2020] [Hiệu lực: 18/11/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 2/328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.