Maximize

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2017] [Hiệu lực: 01/12/2017]

Quyết định 402/QĐ-UBND

Quyết định số 402/QĐ-UBND, ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/11/2017] [Hiệu lực: 17/11/2017]

Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 củ UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/11/2017] [Hiệu lực: 16/11/2017]

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND, ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/11/2017] [Hiệu lực: 24/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 232/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 232/DM từ ngày 11/11/2017 đến ngày 20/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2017] [Hiệu lực: 20/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 231/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 231/DM từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Kế hoạch 94/KH-UBND

Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/11/2017] [Hiệu lực: 08/11/2017]

Công văn 3460/UBND - KGVX

Công văn số 3460/UBND - KGVX, ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh, về việc triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2017] [Hiệu lực: 03/11/2017]

Công văn 3459/UBND-KGVX

Công văn số 3459/UBND-KGVX ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh, về việc bảo đảm an ninh trật tự trong trường học

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2017] [Hiệu lực: 02/11/2017]

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM từ ngày 21/10/2017 đến ngày 31/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 31/10/2017]

Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định số 374/QĐ-UBND,ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 31/10/2017]

Quyết định Số 1245/QĐ-UBND

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Quyết định 1246/QĐ-UBND

Quyết định số 1246/QĐ-UBND, ngày 30/10/ 2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Quyết định 1247/QĐ-UBND

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Quyết định 1242/QĐ-UBND

Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2017] [Hiệu lực: 28/10/2017]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 26/10/2017 thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2017] [Hiệu lực: 26/10/2017]

Quyết định 367/QĐ-UBND

Quyết định số 367/QĐ-UBND, ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2 (2017 - 2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2017] [Hiệu lực: 26/10/2017]

Quyết định 1218/QĐ-UBND

Quyết định số 1218/QĐ-UBND, ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2017] [Hiệu lực: 24/10/2017]

Công văn 3342/UBND-TNMT

Công văn sô 3342/UBND-TNMT, ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 590-TB/TU ngày 14/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2017] [Hiệu lực: 24/10/2017]

Tổng số: 4697 VB    Trang 2/235

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.