Maximize

Công văn 2569/UBND-THCB

Công văn số 2569/UBND-THCB ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh v/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2018] [Hiệu lực: 23/08/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 259/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 259/DM từ ngày 11/8/2018 đến ngày 20/8/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2018] [Hiệu lực: 20/08/2018]

Quyết định 226/QĐ-UBND

Quyết định số 226/QĐ-UBND, ngày 18/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nam Sách

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2018] [Hiệu lực: 18/08/2018]

Công văn 2513/UBND-ĐTXD

Công văn số 2513/UBND-ĐTXD, ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2018] [Hiệu lực: 17/08/2018]

Quyết định 910/QĐ-UBND

Quyết định số 910/QĐ-UBND. ngày 16/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/08/2018] [Hiệu lực: 16/08/2018]

Công văn 2482/UBND-NLN

Công văn số 2482/UBND-NLN, ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2018] [Hiệu lực: 15/08/2018]

Quyết định 887/QĐ-UBND

Quyết định số 887/QĐ-UBND, ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2018] [Hiệu lực: 14/08/2018]

Quyết định

Quyết định số 881/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Quyết định 883/QĐ-UBND

Quyết định số 883/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Công văn 2427/UBND-KGVX

Công văn số 2427/UBND-KGVX, ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 258/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 258/DM từ ngày 01/8/2018 đến ngày 10/8/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Kế hoạch 75/KH-UBND

Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dan tỉnh, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2018] [Hiệu lực: 09/08/2018]

Công văn 2385/UBND-TC

Công văn số 2385/UBND-TC, ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Văn bản số 9127/BTC-HCSN của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2018] [Hiệu lực: 07/08/2018]

Công văn 2392/UBND-TH

Công văn số 2392/UBND-TH, ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ 6 khóa XVIII

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2018] [Hiệu lực: 07/08/2018]

Quyết định 211/QĐ-UBND

Quyết định số 211/QĐ-UBND, ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2018] [Hiệu lực: 07/08/2018]

Công văn 2382/UBND-TH

Công văn số 2382/UBND-TH, ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Thông báo 3238/TB-LĐTBXH

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Quyết định 875/QĐ-UBND

Quyết định số 875/QĐ-UBND, ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Công văn 2362/UBND-TNMT

Công văn số 2362/UBND-TNMT, ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản; tham mưu chính sách khuyến khích gắn với công nghệ chế biến sâu

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2018] [Hiệu lực: 03/08/2018]

Công văn 2348/UBND-VX

Công văn số 2348/UBND-VX, ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2018] [Hiệu lực: 03/08/2018]

Tổng số: 5038 VB    Trang 2/252

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.