THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3017/UBND -THVX

Công văn số 3017/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3021/UBND - NC

Công văn số 3021/UBND - NC ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3019/UBND -THVX

Công văn số 3019/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3020/UBND -THVX

Công văn số 3020/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3015/UBND - THVX

Công văn số 3015/UBND - THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Quyết định 1064/QĐ-UBND

Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3002/UBND-KT

Công văn số 3002/UBND-KT ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Hướng dẫn của Bộ Công Thương về triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Quyết định 477/QĐ-UBND

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Bổ sung nội dung quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Quyết định 1046/QĐ-UBND

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 31/7/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2022] [Hiệu lực: 31/07/2022]

Kế hoạch 145/KH-UBND

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Quyết định 1038/QĐ-UBND

Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2962/UBND-THVX

Công văn số 2962/UBND-THVX ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2982/UBND - THCBKS

Công văn số 2982/UBND - THCBKS ngày 29.7/2022 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với đề xuất của Công an tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Kế hoạch 29/KH - UBND

Kế hoạch số 29/KH - UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2949/UBND- NC

Công văn số 2949/UBND- NC ngày 28/7/2022 của UBNd tỉnh về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ việc giám sát

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2956/UBND-THVX

Công văn số 2956/UBND-THVX ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2951/UBND - NC

Công văn số 2951/UBND - NC ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2950/UBND - NC

Công văn số 2950/UBND - NC ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2935/UBND- KT

Công văn số 2935/UBND- KT ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2022] [Hiệu lực: 27/07/2022]

Công văn 2914/UBND-NC

Công văn số 2914/UBND-NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh vè việc thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ tư và xây dựng nghị quyết tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Tổng số: 8602 VB    Trang 2/431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.