THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 761/UBND - KGVX

Công văn số 761/UBND - KGVX ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 264/QĐ-UBND

Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 261/QĐ-UBND

Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 262/QĐ-UBND

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Giai đoạn 2A đầu tư xây dựng cầu Bến Nước tại Km 263+820, cầu Suối Cóc tại Km 269+860 và 1,2 km đường dẫn 02 đầu cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới – Ngã ba Trung Sơn, tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Công văn 796/UBND - NLN

Công văn số 796/UBND - NLN ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 249/QĐ-UBND

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của Trường Đại Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Công văn 778/UBND - KGVX

Công văn số 778/UBND - KGVX ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc bố trí các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm tra, giám sát y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2020] [Hiệu lực: 22/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 316/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 316/DM từ ngày 21/3/2020 đến ngày 31/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2020] [Hiệu lực: 31/03/2020]

Công văn 777/UBND- KGVX

Công văn số 777/UBND- KGVX ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép học sinh lớp 12 THPT, GDTX nghỉ học phòng, chống dịch nCoV (Covid -19)

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2020] [Hiệu lực: 21/03/2020]

Quyết định 81/QĐ - UBND

Quyết định số 81/QĐ - UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Phó Trưởng ban, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống Covid -19

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2020] [Hiệu lực: 20/03/2020]

Công văn 763/UBND - NC

Công văn số 763/UBND - NC ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2020] [Hiệu lực: 20/03/2020]

Công văn 745/UBND- NC

Công văn số 745/UBND- NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Công văn 744/UBND - TH

Công văn số 744/UBND - TH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 232/QĐ-UBND

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 78/QĐ-UBND

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 77/QĐ-UBND

Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạn chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của Ban Quản lý các khu du lịch Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 62/QĐ-UBND

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Tổng số: 98 VB    Trang 2/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.