THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 114/KH - UBND

Kế hoạch số 114/KH - UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/11/2020] [Hiệu lực: 17/11/2020]

Kế hoạch 112/KH - UBND

Kế hoạch số 112/KH - UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/11/2020] [Hiệu lực: 16/11/2020]

Công văn 3556/UBND - NC

Công văn số 3556/UBND - NC ngày 12/11/020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/11/2020] [Hiệu lực: 12/11/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 339/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 339/DM từ ngày 11/11/2020 đến ngày 20/11/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2020] [Hiệu lực: 20/11/2020]

Quyết định 451/QĐ-UBND

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Thủy điện Sông Lô 6 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2020] [Hiệu lực: 11/11/2020]

Quyết định 450/QĐ-UBND

Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Hồ Ô Rô - Tiểu dự án 2 thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2020] [Hiệu lực: 11/11/2020]

Kế hoạch 110/KH - UBND

Kế hoạch số 110/KH - UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2020] [Hiệu lực: 11/11/2020]

Thông báo 77/TB - UBND

Thông báo số 77/TB - UBND ngày 07/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc năm 2021; Đề án chuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ sang ký hợp hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Phương án điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện, xã, thành lập một số thị trấn thuộc huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/11/2020] [Hiệu lực: 07/11/2020]

Công văn 3500/UBND-KGVX

Công văn số 3500/UBND-KGVX ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 13-TB/TU ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Quyết định 443/QĐ-UBND

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án tạo quỹ đất sạch lô C1 tại khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Quyết định 1527/QĐ-UBND

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Quyết định 444/QĐ-UBND

Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Cơ sở làm việc của Công an huyện Sơn Dương thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Kế hoạch 109/KH - UBND

Kế hoạch số 109/KH - UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Công văn 3491/UBND - NC

Công văn số 3491/UBND - NC ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/11/2020] [Hiệu lực: 05/11/2020]

Công văn 3464/UBND - NC

Công văn số 3464/UBND - NC ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/11/2020] [Hiệu lực: 04/11/2020]

Quyết định 435/QĐ-UBND

Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông và số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ học kỳ I năm học 2020 - 2021 và bổ sung năm học 2019 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Quyết định 436/QĐ-UBND

Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Quyết định 1516/QĐ-UBND

Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Quyết định 1517/QĐ-UBND

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh Tuyên Quang về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Công văn 3437/UBND - TNMT

Công văn số 3437/UBND - TNMT ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2020] [Hiệu lực: 02/11/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 3/328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.