THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2159/UBND - NLN

Công văn số 2159/UBND - NLN ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Quyết định 893/QĐ-UBND

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Kế hoạch 79/KH-UBND

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Công văn 2142/UBND - TH

Công văn số 2142/UBND - TH ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2020] [Hiệu lực: 15/07/2020]

Công văn 2133/UBND - NC

Công văn số 2133/UBND - NC ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, ở thôn, tổ dân phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2020] [Hiệu lực: 15/07/2020]

Công văn 2151/UBND - NLN

Công văn số 2151/UBND - NLN ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc báo rà soát, đánh giá các chính sách đầu tư vào ngành lâm nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2020] [Hiệu lực: 15/07/2020]

Công văn 2123/UBND - THCB

Công văn số 2123/UBND - THCB ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP và Kế hoạch 402-KH/TU

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Công văn 2119/UBND - NC

Công văn số 2119/UBND - NC ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục Mần non, phổ thông công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Công văn 2125/UBND - KGVX

Công văn số 2125/UBND - KGVX ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Công văn 2117/UBND - TC

Công văn số 2117/UBND - TC ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Quyết định 878/QĐ-UBND

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Công văn 2112/UBND - KGVX

Công văn số 2112/UBND - KGVX ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Công văn 2111/UBND - KGVX

Quyết định số 2111/UBND - KGVX ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Kế hoạch 02/KH-BCĐ

Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 13/7/2020 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 327/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 327/DM từ ngày 11/7/2020 đến ngày 20/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Báo cáo 268/BC-STC

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND trỉn thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2020] [Hiệu lực: 09/07/2020]

Công văn 2103/UBND - TCD

Công văn số 2103/UBND - TCD ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành đề cương tuyên truyền về di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2020] [Hiệu lực: 09/07/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 3/313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.