THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 757a/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 757a/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND huyện Na Hang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/11/2005]

Quyết định 758/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 758/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND huyện Na Hang về việc ban hành bản Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/11/2005]

Quyết định 140/QĐ-UB

Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND huyện Na Hang về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và Phương án giao đất lâm nghiệp xã Năng Khả giai đoạn 2005-2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2005]

Quyết định 141/QĐ-UB

Quyết định số 141/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND huyện Na Hang về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và Phương án giao đất lâm nghiệp xã Sinh Long giai đoạn 2005-2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2005]

Tổng số: 45 VB    Trang 3/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.