THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 960/QĐ-TTg

Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 267/QĐ-UBND

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 847/QĐ-UBND

Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2020] [Hiệu lực: 06/07/2020]

Quyết định 259/QĐ-UBND

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 254/QĐ-UBND

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Quy hoạch chi tiết mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân dân Km8, đường Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường điện 110Kv đấu nối cụm nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, 8B

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Quyết định 255/QĐ-UBND

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Quyết định 252/QĐ-UBND

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Quyết định 804/QĐ-UBND

Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 803/QĐ-UBND

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2020] [Hiệu lực: 05/07/2020]

Quyết định 244/QĐ-UBND

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh, công bố chỉ CCHC năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan QLNN thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 22/6/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tôt nghiệp PTTH ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Quyết định 709/QĐ-UBND

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Quyết định 714/QĐ-UBND

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Quyết định 238/QĐ-UBND

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Tổng số: 3194 VB    Trang 4/160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.