THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020]

Nghị quyết 03/NQ - HĐND

Nghị quyết số 03/NQ - HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020]

Công văn 520/UBND-KGVX

Công văn số 520/UBND-KGVX ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020] [Hiệu lực: 03/03/2020]

Công văn 530/UBND - NLN

Công văn số 530/UBND - NLN ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020] [Hiệu lực: 03/03/2020]

Công văn 521/UBND-KGVX

Công văn số 521/UBND-KGVX ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020] [Hiệu lực: 03/03/2020]

Công văn 519/UBND - KGVX

Công văn số 519/UBND - KGVX ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020] [Hiệu lực: 03/03/2020]

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Quyết định 47/QĐ-UBND

Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Công văn 509/UBND - KGVX

Công văn số 509/UBND - KGVX ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Quyết định 162/QĐ-UBND

Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về công nhận cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 314/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 314/DM từ ngày 01/3/2020 đến ngày 10/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Tổng số: 98 VB    Trang 5/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.