Maximize

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2017] [Hiệu lực: 14/07/2017]

Kế hoạch 57/KH-UBND

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2017] [Hiệu lực: 13/07/2017]

Công văn 2142/UBND-NLN

Công văn số 2142/UBND-NLN ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh V/v chủ động ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2017] [Hiệu lực: 13/07/2017]

Công văn 2131/UBND-KGVX

Công văn số 2131/UBND-KGVX ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh V/v vận động ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2017] [Hiệu lực: 12/07/2017]

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 219/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 219/DM từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 10/07/2017]

Quyết định 743/QĐ-UBND

Quyết định số 743/QĐ-UBND, ngày 5/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2017] [Hiệu lực: 05/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 218/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 218/DM từ ngày 21/6/2017 đến ngày 30/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Quyết định 217/QĐ-UBND

Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Chuyển giao các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban nhân dân huyện quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Công văn 2007/UBND-NLN

Công văn số 2007/UBND-NLN ngày 30/6/2017 cuả UBND tỉnh V/v công tác trực ban và thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Công văn 2000/UBND-KGVX

Công văn số 2000/UBND-KGVX ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh V/v tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2017] [Hiệu lực: 29/06/2017]

Quyết định 723/QĐ-UBND

Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2017] [Hiệu lực: 29/06/2017]

Công văn 1985/UBND-QHĐTXD

Công văn số 1985/UBND-QHĐTXD ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2017] [Hiệu lực: 28/06/2017]

Quyết định 214/QĐ-UBND

Quyết định số 214/QĐ-UBND, ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2017] [Hiệu lực: 28/06/2017]

Quyết định 718/QĐ-UBND

Quyết định 718/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công nhận điểm du lịch địa phương tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2017] [Hiệu lực: 28/06/2017]

Công văn 1964/UBND-TH

Công văn 1964/UBND-TH, ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/06/2017] [Hiệu lực: 27/06/2017]

Công văn 1952/UBND-KGVX

Công văn số 1952/UBND-KGVX ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chi trả chế độ nhuận bút

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Quyết định 698/QĐ-UBND

Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quyết định Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Kế hoạch 50/KH-UBND

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa -Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Công văn 1909/UBND-NLN

Công văn số 1909/UBND-NLN ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v Tăng cường công tác phòng ngừa rủi do thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Tổng số: 4643 VB    Trang 7/233

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.