Maximize

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/03/2018] [Hiệu lực: 14/03/2018]

Kế hoạch 21/KH-UBND

Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/03/2018] [Hiệu lực: 14/03/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 243/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 243/DM từ ngày 01/03/2018 đến ngày 10/03/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2018] [Hiệu lực: 10/03/2018]

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 09/3/2018 của HĐND tỉnh, về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2018] [Hiệu lực: 09/03/2018]

Quyết định 61/QĐ-UBND

Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở tổ 1 + 2 (phía sau dãy 80 gian và phía trước cổng Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang) tiểu khu dân cư thuộc phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2018] [Hiệu lực: 09/03/2018]

Quyết định 58/QĐ-UBND

Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 08/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/03/2018] [Hiệu lực: 08/03/2018]

Kế hoạch 19/KH-UBND

Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2018] [Hiệu lực: 05/03/2018]

Kế hoạch 17/KH-UBND

Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2018] [Hiệu lực: 05/03/2018]

Kế hoạch 16/KH-UBND

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2018] [Hiệu lực: 02/03/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 242/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 242/DM từ ngày 21/02/2018 đến ngày 28/02/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2018] [Hiệu lực: 28/02/2018]

Kế hoạch 15/KH-UBND

Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh, về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 2014 - 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2018] [Hiệu lực: 28/02/2018]

Quyết định 172/QĐ-UBND

Quyết định số 172/QĐ-UBND, ngày 28/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2018] [Hiệu lực: 28/02/2018]

Công văn 450/UBND-TNMT

Công văn số 450/UBND-TNMT, ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2018] [Hiệu lực: 27/02/2018]

Công văn 439/UBND-TC

Công văn số 439/UBND-TC, ngày 26/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị đinh số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2018] [Hiệu lực: 26/02/2018]

Công văn 440/UBND-NC

Công văn số 440/UBND-NC, ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2018] [Hiệu lực: 26/02/2018]

Công văn 428/UBND-TH

Công văn số 428/UBND-TH, ngày 24/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2018] [Hiệu lực: 24/02/2018]

Quyết định 149/QĐ-UBND

Quyết định số 149/QĐ-UBND, ngày 22/02/2018, của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 34 thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2018] [Hiệu lực: 22/02/2018]

Kế hoạch 13/KH-UBND

Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/02/2018] [Hiệu lực: 12/02/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 241/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 241/DM từ ngày 11/02/2018 đến ngày 20/02/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/02/2018] [Hiệu lực: 20/02/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 240/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 240/DM từ ngày 01/02/2018 đến ngày 10/02/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2018] [Hiệu lực: 10/02/2018]

Tổng số: 4958 VB    Trang 7/248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.