Maximize

Quyết định 271/QĐ-UBND

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Hàm Yên và huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2017] [Hiệu lực: 17/08/2017]

Quyết định 931/QĐ-UBND

Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2017] [Hiệu lực: 17/08/2017]

Công văn 2520/UBND-KGVX

Công văn số 2520/UBND-KGVX, ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2017] [Hiệu lực: 15/08/2017]

Quyết định 919/QĐ-UBND

Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2017] [Hiệu lực: 11/08/2017]

Quyết định 918/QĐ-UBND

Quyết định số 918/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2017] [Hiệu lực: 11/08/2017]

Quyết định 899/QĐ-UBND

Quyết định số 899/QĐ-UBND, ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Hang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 222/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 222/DM từ ngày 01/8/2017 đến ngày 10/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Quyết định 887/QĐ-UBND

Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND tinh, bãi bỏ các Quyết định phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Quyết định 259/QĐ-UBND

Quyết định số 259/QĐ-UBND, ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh, về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Quyết định 886/QĐ-UBND

Quyết định số 886/QĐ-UBND,ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Công văn 2435/UBND-KGVX

Công văn số 2435/UBND-KGVX ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Kế hoạch 66/KH-UBND

Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2017] [Hiệu lực: 05/08/2017]

Quyết định 869/QĐ-UBND

Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2017] [Hiệu lực: 03/08/2017]

Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Quyết định 865/QĐ-UBND

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 221/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 221/DM từ ngày 21/7/2017 đến ngày 31/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2017] [Hiệu lực: 31/07/2017]

Quyết định 842 /QĐ-UBND

Quyết định số 842 /QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 847/QĐ-UBND

Quyết định số 847/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 848/QĐ-UBND

Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 846 /QĐ-UBND

Quyết định số 846 /QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Tổng số: 4709 VB    Trang 7/236

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.