THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 114/TB - UBND

Thông báo số 114/TB - UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp chuyên đề cho ý kiến vào các dự thảo văn bản

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2021] [Hiệu lực: 18/08/2021]

Công văn 2976/UBND - TH

Công văn số 2976/UBND - TH ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2021] [Hiệu lực: 18/08/2021]

Quyết định 1235/QĐ - UBND

Quyết định số 1235/QĐ - UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Hội động cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2021] [Hiệu lực: 18/08/2021]

Thông báo 111/TB - UBND

Thông báo số 111/TB - UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2021] [Hiệu lực: 18/08/2021]

Thông báo 107/TB - UBND

Thông báo số 107/TB - UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về phương án tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Kế hoạch 133/KH - UBND

Kế hoạch số 133/KH - UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Kế hoạch 134/KH - UBND

Kế hoạch số 134/KH - UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Công văn 2957/UBND - ĐTXD

Công văn số 2957/UBND - ĐTXD ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 17/8/2021 năm 2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Quyết định 481/QĐ - UBND

Quyết định số 481/QĐ - UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/08/2021] [Hiệu lực: 16/08/2021]

Quyết định 132/KH - UBND

Kế hoạch số 132/KH - UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-20

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/08/2021] [Hiệu lực: 16/08/2021]

Công văn 2906/UBND-KGVX

Công văn số 2906/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh V/v cho phép các cơ sở GDMN, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2021] [Hiệu lực: 15/08/2021]

Công văn 2903 /UBND-KGVX

Công văn số 2903 /UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2021] [Hiệu lực: 14/08/2021]

Quyết định 1217/QĐ - UBND

Quyết định số 1217/QĐ - UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Dự án “Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM2)” tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2021] [Hiệu lực: 14/08/2021]

Quyết định 1218/QĐ - UBND

Quyết định số 1218/QĐ - UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2021] [Hiệu lực: 14/08/2021]

Quyết định 1178/QĐ - UBND

Quyết định số 1178/QĐ - UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2021] [Hiệu lực: 12/08/2021]

Quyết định 1194/QĐ - UBND

Quyết định số 1194/QĐ - UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2021] [Hiệu lực: 12/08/2021]

Quyết định 1193/QĐ - UBND

Quyết định số 1193/QĐ - UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2021] [Hiệu lực: 12/08/2021]

Quyết định 474/QĐ - UBND

Quyết định số 474/QĐ - UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2021] [Hiệu lực: 12/08/2021]

Quyết định 1169/QĐ - UBND

Quyết định số 1169/QĐ - UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2021] [Hiệu lực: 11/08/2021]

Tổng số: 7503 VB    Trang 7/376

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.