THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 56/UBND - NC

Công văn số 56/UBND - NC ngày 9/01/2021 của UBND tỉnh về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2021] [Hiệu lực: 09/01/2021]

Công văn 65/UBND - KGVX

Công văn số 65/UBND - KGVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2021] [Hiệu lực: 09/01/2021]

Công văn 46/UBND - KGVX

Công văn số 46/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 47/UBND - KGVX

Công văn số 47/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 45/UBND - KGVX

Công văn số 45/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 44/UBND - KGVX

Công văn số 44/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 41/UBND - NLN

Công văn số 41/UBND - NLN ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 33/UBND- KGVX

Công văn số 33/UBND- KGVX ngày 07/01/2021 của UBNd tỉnh về việc triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2021 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/01/2021] [Hiệu lực: 07/01/2021]

Công văn 19/UBND- KGVX

Công văn số 19/UBND- KGVX ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2021] [Hiệu lực: 06/01/2021]

Công văn 14/UBND- TNMT

Công văn số 14/UBND- TNMT ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2021] [Hiệu lực: 06/01/2021]

Kế hoạch 02/KH - UBND

Kế hoạch số 02/KH - UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Công văn 10/UBND - TNMT

Công văn số 10/UBND - TNMT ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Công văn 08/UBND - NLN

Công văn số 08/UBND - NLN ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Công văn 07/UBND - NLN

Công văn số 07/UBND - NLN ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định thực hiện số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Kế hoạch 137/KH - UBND

Kế hoạch số 137/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 139/KH-UBND

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 03/KH-BCĐ

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của BCĐ an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 2099/QĐ-UBND

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 2106/QĐ-UBND

Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 2107/QĐ-UBND

Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Tổng số: 6817 VB    Trang 7/341

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.