THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3034/UBND - KSTT

Công văn số 3034/UBND - KSTT ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc đề xuất các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2020] [Hiệu lực: 28/09/2020]

Công văn 3035/UBND - NC

Công văn số 3035/UBND - NC ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2020] [Hiệu lực: 28/09/2020]

Quyết định 1344/QĐ-UBND

Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 26/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2020]

Thông báo 65/TB-UBND

Thông báo số 65/TB-UBND ngày 26/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 9 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2020] [Hiệu lực: 26/09/2020]

Quyết định 1335/QĐ-UBND

Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 394/QĐ-UBND

Công văn số 394/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 395/QĐ-UBND

Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 392/QĐ-UBND

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Khu tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án Quy hoạch mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân Km 8, đường Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Công văn 3001/UBND - KGVX

Công văn số 3001/UBND - KGVX ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 1342/QĐ-UBND

Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 393/QĐ-UBND

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Khu tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án Quy hoạch mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân Km 8, đường Tuyên Quang – Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 1337/QĐ-UBND

Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lữu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2020] [Hiệu lực: 05/10/2020]

Thông báo 64/TB-UBND

Thông báo số 64/TB-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 9 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2020] [Hiệu lực: 23/09/2020]

Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2020] [Hiệu lực: 23/09/2020]

Quyết định 391/QĐ-UBND

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 390/QĐ-UBND

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 386/QĐ-UBND

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 385/QĐ-UBND

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 389/QĐ-UBND

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 7/328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.