THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1791/UBND - NC

Công văn số 1791/UBND - NC ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2020] [Hiệu lực: 16/06/2020]

Công văn 1792/UBND - TNMT

Công văn số 1792/UBND - TNMT ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2020] [Hiệu lực: 16/06/2020]

1798/UBND - KGVX

Công văn số 1798/UBND - KGVX, ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020 và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2020] [Hiệu lực: 16/06/2020]

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 16/6/2020 của Ban chỉ đạo 896 UBND tỉn, triển khai, thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2020] [Hiệu lực: 16/06/2020]

Công văn 1779/UBND - NLN

Công văn số 1779/UBND - NLN ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lân lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2020] [Hiệu lực: 15/06/2020]

Công văn 1773/UBND - KGVX

Công văn số 1773/UBND - KGVX ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2020] [Hiệu lực: 13/06/2020]

Công văn 1774/UBND - NC

Công văn số 1774/UBND - NC ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2020] [Hiệu lực: 13/06/2020]

Công văn 1753/UBND - KGVX

Công văn số 1753/UBND - KGVX ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135)

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Công văn 1769/UBND - TNMT

Công văn số 1769/UBND - TNMT ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Quyết định 231/QĐ-UBND

Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 324/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 324/DM từ ngày 11/6/2020 đến ngày 20/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 20/06/2020]

Quyết định 676/QĐ-UBND

Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 11/06/2020]

Công văn 1740/UBND - NC

Công văn số 1740/UBND - NC ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 11/06/2020]

Quyết định 677/QĐ-UBND

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 11/06/2020]

Công văn 1724/UBND - KGVX

Công văn số 1724/UBND - KGVX ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng phòng học theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/3/2019 và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Công văn 1716/UBND - KGVX

Công văn số 1716/UBND - KGVX ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1271-TB/TU ngày 11/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Công văn 1728/UBND - NC

Công văn số 1728/UBND - NC ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Công văn 1702/UBND - KGVX

Công văn số 1702/UBND - KGVX ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2020] [Hiệu lực: 09/06/2020]

Công văn 1705/UBND - KSTT

Công văn số 1705/UBND - KSTT ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doang giai đoạn 2020-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2020] [Hiệu lực: 09/06/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 7/313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.