THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 854/QĐ - UBND

Quyết định số 854/QĐ - UBND ngày 6/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung một số vị trí việc làm tại Danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc tương ứng với vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Công văn 2562/UBND - THVX

Công văn số 2562/UBND - THVX ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh về viêch chuẩn bị nội dung, chương trình và làm việc với Đoàn kiểm tra của BCĐ cấp quốc gia Kỳ thi TNTHPT

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Kế hoạch 130/KH -UBND

Kế hoạch số 130/KH -UBND ngày 6/7/2022 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Công văn 2564/UBND - THVX

Công văn số 2564/UBND - THVX ngày 6/7/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Công văn 2527/UBND - THVX

Công văn số 2527/UBND - THVX ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2022] [Hiệu lực: 05/07/2022]

Công văn 2534/UBND - THVX

Công văn số 2534/UBND - THVX ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị và các phương án xử lý tình hống tại các Điểm thi

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2022] [Hiệu lực: 05/07/2022]

Quyết định 849/QĐ - UBND

Quyết định số 849/QĐ - UBND ngày 5-7-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2022] [Hiệu lực: 05/07/2022]

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Quyết định 20/2022/QĐ - UBND

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và quy định lộ trình thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Quyết định 433/QĐ - UBND

Quyêt định số 433/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL.37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km188 QL.37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2022] [Hiệu lực: 04/07/2022]

Quyết định 431/QĐ - UBND

Quyết định số 431/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Nghĩa trang nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2022] [Hiệu lực: 04/07/2022]

Quyết định 434/QĐ - UBND

Quyết định số 434/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2022] [Hiệu lực: 04/07/2022]

Quyết định 435/QĐ - UBND

Quyết định số 435/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2022] [Hiệu lực: 04/07/2022]

Quyết định 2505/UBND - ĐTXD

Công văn số 2505/UBND - ĐTXD ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn Ngân sách nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2022] [Hiệu lực: 04/07/2022]

Quyết định 2506/UBND - ĐTXD

Công văn số 2506/UBND - ĐTXD ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2022] [Hiệu lực: 04/07/2022]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Về phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022- 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Tổng số: 8620 VB    Trang 7/431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.