THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 279/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 279/DM từ ngày 01/3/2019 đến ngày 10/3/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2019] [Hiệu lực: 10/03/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 278/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 278/DM từ ngày 21/02/2019 đến ngày 28/02/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 277/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 277/DM từ ngày 11/02/2019 đến ngày 20/02/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2019] [Hiệu lực: 20/02/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 276/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 276/DM từ ngày 01/02/2019 đến ngày 10/02/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2019] [Hiệu lực: 10/02/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 275/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 275/DM từ ngày 21/01/2019 đến ngày 31/01/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2019] [Hiệu lực: 31/01/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 274/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 274/DM từ ngày 11/01/2019 đến ngày 20/01/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2019] [Hiệu lực: 20/01/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 273/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 273/DM từ ngày 01/01/2019 đến ngày 10/01/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2019] [Hiệu lực: 10/01/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 272/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 272/DM từ ngày 21/12/2018 đến ngày 31/12/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2018] [Hiệu lực: 31/12/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 271/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 271/DM từ ngày 11/12/2018 đến ngày 20/12/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2018] [Hiệu lực: 20/12/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 270/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 270/DM từ ngày 01/12/2018 đến ngày 10/12/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2018] [Hiệu lực: 10/12/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 269/DM từ ngày 21/11/2018 đến ngày 30/11/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2018] [Hiệu lực: 30/11/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 268/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 268/DM từ ngày 11/11/2018 đến ngày 20/11/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2018] [Hiệu lực: 20/11/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 267/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 267/DM từ ngày 01/11/2018 đến ngày 10/11/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2018] [Hiệu lực: 10/11/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 266/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 266/DM từ ngày 21/10/2018 đến ngày 31/10/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2018] [Hiệu lực: 31/10/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 265/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 265/DM từ ngày 11/10/2018 đến ngày 20/10/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2018] [Hiệu lực: 20/10/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 264/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 264/DM từ ngày 01/10/2018 đến ngày 10/10/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2018] [Hiệu lực: 10/10/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 263/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 263/DM từ ngày 21/9/2018 đến ngày 30/9/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2018] [Hiệu lực: 30/09/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 262/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 262/DM từ ngày 11/9/2018 đến ngày 20/9/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2018] [Hiệu lực: 20/09/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 261/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 261/DM từ ngày 01/9/2018 đến ngày 10/9/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2018] [Hiệu lực: 10/09/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 260/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 260/DM từ ngày 21/8/2018 đến ngày 31/8/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2018] [Hiệu lực: 31/08/2018]

Tổng số: 399 VB    Trang 7/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.