Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
1Công văn số 3234/UBND-KT ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do anh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 22/07/2024
Hiệu lực: 22/07/2024
2Công văn số 3237/UBND-KT ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 472-KH/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ban hành: 22/07/2024
Hiệu lực: 22/07/2024
3Công văn số 3157/UBND-THVX ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2024
Ban hành: 18/07/2024
Hiệu lực: 18/07/2024
4Công văn số 3117/UBND-TH ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về viêcj triển khai thực hiện Văn bản số 4923/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2024 của Văn phòng Chính phủ
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
5Công văn số 3103/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
6Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất tại khu dân cư tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình
Ban hành: 12/07/2024
Hiệu lực: 12/07/2024
7Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Tân Trào
8Công văn số 3006UBND-NC ngày 10/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Ban hành: 10/07/2024
Hiệu lực: 10/07/2024
9Công văn số 2997/UBND-KT ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 907/KH-MTTW-BTT ngày 28/6/2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ban hành: 09/07/2024
Hiệu lực: 09/07/2024
10Công văn số 2981/QĐ-THVX ngày 06/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 3070-CV/TU ngày 02/7/2024
Ban hành: 06/07/2024
Hiệu lực: 06/07/2024
11Công văn số 2975/QĐ-THVX ngày 06/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 57-Ctr/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ban hành: 06/07/2024
Hiệu lực: 06/07/2024
12Công văn số 2956/UBND-THVX ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
13Công văn số 2957/UBND-THVX ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
14Công văn số 2955/UBND-THVX ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 76/2024/NĐ-CP, Nghị định số 77/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
15Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/7/2024 của Ban Chỉ đạo vận động HMNĐ tỉnh tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện 6 tháng cuối năm 2024
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024