Lĩnh vực: Văn hoá - TT - Du lịch
1Công văn số 3207UBND-THVX ngày 20/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 20/07/2024
Hiệu lực: 20/07/2024
2Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế về Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
3Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024
Ban hành: 17/06/2024
Hiệu lực: 17/06/2024
4Công văn số 2565/UBND-THVX ngày 13/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2024/NĐ-CP ngày 06/6/2024 của Chính phủ
Ban hành: 13/06/2024
Hiệu lực: 13/06/2024
5Công văn số 2440/UBND- THVX ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2074/KH-BVHTTDL ngày 17/5/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành: 06/06/2024
Hiệu lực: 06/06/2024
6Công văn số 2439/UBND- THVX ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 06/06/2024
Hiệu lực: 06/06/2024
7Công văn số 2208/UBND - THVX ngày 23/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 2959-CV/TU ngày 17/5/2024
Ban hành: 23/05/2024
Hiệu lực: 23/05/2024
8Thông báo số 92/TB-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận làm việc tại các huyện về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định, dự án, đề án kế hoạch của tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Ban hành: 16/05/2024
Hiệu lực: 16/05/2024
9Công văn số 1802/UBND-THVX ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ
Ban hành: 03/05/2024
Hiệu lực: 03/05/2024
10Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
11Công văn số 1513/UBND-THVX ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Ban hành: 15/04/2024
Hiệu lực: 15/04/2024
12Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2024-2025
Ban hành: 05/04/2024
Hiệu lực: 05/04/2024
13Công văn số 1151/UBND-THVX ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân đối với chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Ban hành: 26/03/2024
Hiệu lực: 26/03/2024
14Công văn số 1162/UBND-THVX ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tổ chức khai mạc năm du lịch 2024 và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III, năm 2024
Ban hành: 26/03/2024
Hiệu lực: 26/03/2024
15Công văn số 991/UBND-THVX ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đoàn công tác làm việc tại các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch