Lĩnh vực: Đầu tư - xây dựng
1Công văn số 231/QĐ-UBND ngày 06/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường đô thị trên địa bàn thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang năm
Ban hành: 06/07/2024
Hiệu lực: 06/07/2024
2Công văn số 2110/UBND - ĐTXD ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1059-TB/TU ngày 10/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ban hành: 20/05/2024
Hiệu lực: 20/05/2024
3Công văn số 1808/UBND-ĐTXD ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 4426/BTC-ĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Tài chính
Ban hành: 03/05/2024
Hiệu lực: 03/05/2024
4Thông báo số 88/TB-UBND ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng khu kinh doanh, dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô, xe có động cơ khác và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 03/05/2024
Hiệu lực: 03/05/2024
5Thông báo số 86/TB-UBND ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Khu dân cư sinh thái Mimosa tại xã Nhữ Khê, Nhữ Hán, huyện Yên Sơn
Ban hành: 03/05/2024
Hiệu lực: 03/05/2024
6Thông báo số 87/TB-UBND ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu PPE tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương
Ban hành: 03/05/2024
Hiệu lực: 03/05/2024
7Thông báo số 82/TB-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án sân golf (gôn) Mimosa tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 22/04/2024
Hiệu lực: 22/04/2024
8Thông báo số 81/TB-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất giày Kiến Xương tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương
Ban hành: 22/04/2024
Hiệu lực: 22/04/2024
9Thông báo số 80/TB-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh các loại bao bì PP Container tại Khu công nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương
Ban hành: 22/04/2024
Hiệu lực: 22/04/2024
10Thông báo số 79/TB-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương
Ban hành: 22/04/2024
Hiệu lực: 22/04/2024
11Thông báo số 83/TB-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 22/4/2024 về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm
Ban hành: 22/04/2024
Hiệu lực: 22/04/2024
12Công văn số 78/TB-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Sơn Dương, tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
Ban hành: 22/04/2024
Hiệu lực: 22/04/2024
13Thông báo số 76/TB-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án do các đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 16/04/2024
Hiệu lực: 16/04/2024
14Quyết định số 125/QĐ- UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
Ban hành: 12/04/2024
Hiệu lực: 12/04/2024
15Thông báo số 68/TB-UBND 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 4, Đầutư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024