Lĩnh vực: Lao động - TB & XH
1Công văn số 3101/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
2Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
3Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
4Công văn số 2885/UBND-THVX ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc vận động ủng hộ Quỹ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh năm 2024
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
5Công văn số 2783/UBND-THCBKS ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ
Ban hành: 26/06/2024
Hiệu lực: 26/06/2024
6Công văn số 2753/UBND-THVX ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
7Công văn số 2647/UBND-THVX ngày 18/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 18/06/2024
Hiệu lực: 18/06/2024
8Thông báo số 114/TB-UBND ngày 18/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương tại cuộc họp về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã hoàn thành làm nhà mới, sửa chữa nhà ở trước ngày 01/01/2024 chưa được hỗ trợ kinh phí
Ban hành: 18/06/2024
Hiệu lực: 18/06/2024
9Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/06/2024
Hiệu lực: 17/06/2024
10Công văn số 2588/UBND-THVX ngày 14/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
Ban hành: 14/06/2024
Hiệu lực: 14/06/2024
11Công văn số 2585/UBND-THVX ngày 14/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 479-KH-TU ngày 21/5/2024 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị
Ban hành: 14/06/2024
Hiệu lực: 14/06/2024
12Công văn số 2473/UBND- THVX ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát số liệu hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ
Ban hành: 07/06/2024
Hiệu lực: 07/06/2024
13Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
Ban hành: 06/06/2024
Hiệu lực: 06/06/2024
14Công văn số 2407/UBND-THVX ngày 05/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 2344/BLĐTBXH-TCDGNN ngày 03/6/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành: 05/06/2024
Hiệu lực: 05/06/2024
15Công văn số 2221/UBND - THVX ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động
Ban hành: 24/05/2024
Hiệu lực: 24/05/2024