Nơi ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 -2023
2Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Xếp hạng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 11/10/2022
Hiệu lực: 11/10/2022
3Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 29/06/2022
Hiệu lực: 29/06/2022
4Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 26/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải thể Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID 19 và thôi trưng dụng tài sản là khu nhà 3 tầng của Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Phân hiệu Tuyên Quang
Ban hành: 26/03/2022
Hiệu lực: 26/03/2022
5Quyết định số 284/UBND-THVX ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 25/03/2022
Hiệu lực: 25/03/2022
6Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 12/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 12/03/2022
Hiệu lực: 12/03/2022
7Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020
Ban hành: 24/02/2020
Hiệu lực: 24/02/2020
8Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 20/12/2019
Hiệu lực: 20/12/2019
9Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 11/09/2019
Hiệu lực: 11/09/2019
10Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ban hành: 10/09/2019
Hiệu lực: 10/09/2019
11 Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Ban hành: 10/05/2019
Hiệu lực: 10/05/2019
12Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về Công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2018
Ban hành: 08/05/2019
Hiệu lực: 08/05/2019
13Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 16/04/2019
Hiệu lực: 16/04/2019
14Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 29/03/2019
Hiệu lực: 29/03/2019
15Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 13/03/2019
Hiệu lực: 13/03/2019