Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
1Công văn số 3120/UBND-THCBKS ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Văn bản số 2709/BTTTT-CVT
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
2Công văn số 3097/UBND-THCBKS ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
3Công văn số 3043/UBND-THCBKS ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
4Công văn số 2711/UBND-THCBKS ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp thực hiện sản xuất chương trình
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
5Công văn số 2443/UBND- THCBKS ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G
Ban hành: 06/06/2024
Hiệu lực: 06/06/2024
6Công văn số 2398/UBND-THCBKS ngày 5/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu tổ chức thực hiện Văn bản số 2091/BTTTT-VNNIC
Ban hành: 05/06/2024
Hiệu lực: 05/06/2024
7Thông báo số 99/TB - UBND ngày 28/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của 05 tháng đầu năm 2024
Ban hành: 28/05/2024
Hiệu lực: 28/05/2024
8Công văn số 2032/UBND-THCBKS ngày 14/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Văn bản số 203/TB-VPCP
Ban hành: 14/05/2024
Hiệu lực: 14/05/2024
9Công văn số 2005/UBND-THCBKS ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng và giải quyết phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng Chính quyền số tỉnh
Ban hành: 13/05/2024
Hiệu lực: 13/05/2024
10Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 09/05/2024
Hiệu lực: 09/05/2024
11Công văn số 1897/UBND-CBKS ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Văn bản số 1607/BTTTT-CATTT
Ban hành: 07/05/2024
Hiệu lực: 07/05/2024
12Công văn số 1909/UBND-THCBKS ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024
Ban hành: 07/05/2024
Hiệu lực: 07/05/2024
13Kế hoạch số 01/KH-BCĐ UBND ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ban hành: 06/05/2024
Hiệu lực: 06/05/2024
14Công văn số 1830/UBND-THCBKS ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 1578/BTTTT-TTĐN ngày 25/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ban hành: 04/05/2024
Hiệu lực: 04/05/2024
15Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kiến trúc Đô thị thông minh tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0
Ban hành: 26/04/2024
Hiệu lực: 26/04/2024