Lĩnh vực: Công báo
1Công văn số 2486/UBND- THVX ngày 09/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ
Ban hành: 09/06/2024
Hiệu lực: 09/06/2024
2 Công văn số 3760/UBND - NLN ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc công tác phòng cháy và chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2025
Ban hành: 27/11/2020
Hiệu lực: 27/11/2020
3Công văn số 1837/UBND-THCB ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020
Ban hành: 02/07/2019
Hiệu lực: 02/07/2019
4Công văn số 67/VP-THCB ngày 26/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh v/v sử dụng thử nghiệm phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Ban hành: 26/04/2019
Hiệu lực: 26/04/2019
5Công văn số 3363/UBND-THCB ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí
Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 30/10/2018
6Công văn số 1019/UBND-THCB ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh V/v đưa vào sử dụng chính thức phần mềm quản lý văn bản và điều hành do Viễn thông Tuyên Quang triển khai
Ban hành: 14/04/2017
Hiệu lực: 14/04/2017
7Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành: 31/03/2017
Hiệu lực: 15/05/2017
8Công văn số 789/UBND-THCB ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 28/03/2017
Hiệu lực: 28/03/2017
9 Công văn số 738/UBND-THCB ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Ban hành: 22/03/2017
Hiệu lực: 22/03/2017
10 Công văn số 726/UBND-THCB ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh V/v kết nối, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/03/2017
Hiệu lực: 21/03/2017
11Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 20/01/2017
Hiệu lực: 20/01/2017
12Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020
Ban hành: 01/11/2016
Hiệu lực: 01/11/2016
13Công văn số 177/UBND-THCB ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống thư điện tử rác, thư điện tử giả mạo, phát tán phần mềm, thông tin độc hại
Ban hành: 21/01/2016
Hiệu lực:
14Công văn số 3496/UBND-THCB ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ
Ban hành: 27/11/2015
Hiệu lực: