Lĩnh vực: Quy hoạch
1Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Luxury Park Views
Ban hành: 28/06/2024
Hiệu lực: 28/06/2024
2Quyết định số 200/QĐ- UBND ngày 12/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị tổ 6, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 12/06/2024
Hiệu lực: 12/06/2024
3Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 22/05/2024
Hiệu lực: 22/05/2024
4Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 22/05/2024
Hiệu lực: 22/05/2024
5Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 22/05/2024
Hiệu lực: 22/05/2024
6Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 22/05/2024
Hiệu lực: 22/05/2024
7Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 22/05/2024
Hiệu lực: 22/05/2024
8Công văn số 1904/UBND-NC ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 2343/BNVCTTN ngày 02/5/2024 của Bộ Nội vụ
Ban hành: 07/05/2024
Hiệu lực: 07/05/2024
9Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu nhà ở phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 05/04/2024
Hiệu lực: 05/04/2024
10Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm-Tuyên Quang
Ban hành: 18/03/2024
Hiệu lực: 18/03/2024
11Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị tổ 9, phường Ỷ La
Ban hành: 05/02/2024
Hiệu lực: 05/02/2024
12Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ và dân cư Nông Tiến
Ban hành: 16/01/2024
Hiệu lực: 16/01/2024
13Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
Ban hành: 02/01/2024
Hiệu lực: 02/01/2024
14 Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2023 tầm nhình năm 2050
Ban hành: 30/03/2023
Hiệu lực: 30/03/2023
15 Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.
Ban hành: 18/03/2022
Hiệu lực: 18/03/2022