Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
1Công văn số 3011/UBND-THVX ngày 10/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Tân Trào
Ban hành: 10/07/2024
Hiệu lực: 10/07/2024
2Nghị quyết số 07/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định về học phí năm học 2023-2024; mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
3Công văn số 2780/UBND-THVX ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè
Ban hành: 25/06/2024
Hiệu lực: 25/06/2024
4Công văn số 2763/UBND-THVX ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ
Ban hành: 25/06/2024
Hiệu lực: 25/06/2024
5Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
6Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 470-KH/TU ngày 19/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/06/2024
Hiệu lực: 17/06/2024
7Công văn số 2549/UBND - THVX ngày 13/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và đề xuất chỉ tiêu năm 2024
Ban hành: 13/06/2024
Hiệu lực: 13/06/2024
8Công văn số 2575/UBND-THVX ngày 13/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số
Ban hành: 13/06/2024
Hiệu lực: 13/06/2024
9Công văn số 2446/UBND- THVX ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành: 06/06/2024
Hiệu lực: 06/06/2024
10Công văn số 2445/UBND- THVX ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành: 06/06/2024
Hiệu lực: 06/06/2024
11Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 28/05/2024
Hiệu lực: 28/05/2024
12Công văn số 2119/UBND-THVX ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành: 20/05/2024
Hiệu lực: 20/05/2024
13Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 15/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 15/05/2024
Hiệu lực: 15/05/2024
14Công văn số 2038/UBND-THVX ngày 14/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS
Ban hành: 14/05/2024
Hiệu lực: 14/05/2024
15Công văn số 2001/UBND-THVX ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 470-KH/TU ngày 19/4/2024 của BTV Tỉnh ủy
Ban hành: 13/05/2024
Hiệu lực: 13/05/2024