Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng
1Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tân trào
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
2Thông báo số 122/TB-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về phương án giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/07/2024
Hiệu lực: 17/07/2024
3Thông báo số 120/TB-UBND ngày 14/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh về đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm-Tuyên Quang
Ban hành: 14/07/2024
Hiệu lực: 14/07/2024
4Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấpcông trình thủy điện Sông Lô 8A
5Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Lô 8B
6Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Sông Lô 7, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Chiêm Hoá
8Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn, địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang năm 2024
Ban hành: 27/06/2024
Hiệu lực: 27/06/2024
9Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn, địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2024
Ban hành: 27/06/2024
Hiệu lực: 27/06/2024
10Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn, địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2024
Ban hành: 27/06/2024
Hiệu lực: 27/06/2024
11Công văn số 2786/UBND-ĐTXD ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 26/06/2024
Hiệu lực: 26/06/2024
12Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thiết kế mẫu trạm y tế xã thuộc dự án Đầu tư các trạm y tế xã “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn”
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
13Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc ban hành đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn huyện Na Hang và thành phố Tuyên Quang, năm 2024 tỉnh Tuyên Quang 207
14Công văn số 2622/UBND-ĐTXD ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 186/QĐ-UBATGTQG ngày 06/6/2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Ban hành: 17/06/2024
Hiệu lực: 17/06/2024
15Công văn số 2492/UBND- ĐTXD ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 6022/BGTVT-VT ngày 06/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải
Ban hành: 10/06/2024
Hiệu lực: 10/06/2024