Nơi ban hành: UBND huyện Sơn Dương
1Thông báo số 84/TB-UBND ngày 29/8/2016 của UBND huyện Sơn Dương về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức cấp xã
Ban hành: 29/08/2016
Hiệu lực: 01/01/1990
2Thông báo số 122/TB-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Sơn Dương về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015
Ban hành: 26/10/2015
Hiệu lực:
3Thông báo số 118/TB-UBND ngày 19/10/2015 của UBND huyện Sơn Dương về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015
Ban hành: 19/10/2015
Hiệu lực:
4Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND huyện Sơn Dương ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước huyện Sơn Dương
Ban hành: 18/09/2014
Hiệu lực:
5Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ
Ban hành: 04/07/2014
Hiệu lực:
6Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của Ủy ban nhân huyện Sơn Dương ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện
Ban hành: 01/04/2014
Hiệu lực:
7Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành Quy định về công tác Văn thư và Lưu trữ
Ban hành: 10/10/2011
Hiệu lực:
8Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ban hành: 14/09/2011
Hiệu lực:
9Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND huyện Sơn Dương về việc bổ sung, sửa đổi nội dung một số điều của Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Sơn Dương Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
Ban hành: 21/05/2008
Hiệu lực:
10Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 16/5/2008 của UBND huyện Sơn Dương về việc phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008
Ban hành: 16/05/2008
Hiệu lực: