Lĩnh vực: Công thương
1Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/06/2024
Hiệu lực: 17/06/2024
2Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định bãi bỏ 06 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương
Ban hành: 22/05/2024
Hiệu lực: 05/06/2024
3Công văn số 1866/UBND-KT ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 06/05/2024
Hiệu lực: 06/05/2024
4Thông báo số 89/TB-UBND ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Showroom ô tô và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang
Ban hành: 03/05/2024
Hiệu lực: 03/05/2024
5Công văn số 1792/UBND-KT ngày 02/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 02/05/2024
Hiệu lực: 02/05/2024
6Công văn số 1438/UBND-KT ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 13/CT-TTg ngày 06/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
7Công văn số 1256/UBND-KT ngày 01/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 01/04/2024
Hiệu lực: 01/04/2024
8Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 06/2/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đường dây và trạm biến áp 110kV ưu tiên khôi phục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
Ban hành: 06/02/2024
Hiệu lực: 06/02/2024
10Công văn số 509/UBND-KT ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 1437/CĐ-TTg ngày 30/12/2023và Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 24/01/2024của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 06/02/2024
Hiệu lực: 06/02/2024
11Công văn số 422/UBND-KT ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 1412/CĐ-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 30/01/2024
Hiệu lực: 30/01/2024
12Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang
13Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện, Phương án cung ứng điện năm 2024 khi Hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện hoặc vận hành trong chế độ cực kỳ khẩn cấp
Ban hành: 22/01/2024
Hiệu lực: 22/01/2024
14Quyết định số 28/2023/QĐ- UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 15/12/2023
15Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023