Lĩnh vực: Y tế - Dân số
1Công văn số 3122/UBND-THVX ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1987/QĐ-BYT ngày 11/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
2Công văn số 3105/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
3Thông báo số 121/TB-UBND ngày 14/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ý kiến của Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương tại Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Y tế
Ban hành: 14/07/2024
Hiệu lực: 14/07/2024
4Công văn số 3051/UBND-THVX ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
5Công văn số 3010/UBND-THVX ngày 10/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu
Ban hành: 10/07/2024
Hiệu lực: 10/07/2024
6Nghị quyết số 08/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
7Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 451-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
8Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
9Kế hoạch số 117/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 18/12/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng
Ban hành: 20/06/2024
Hiệu lực: 20/06/2024
10Công văn số 2552/UBND - THVX ngày 13/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình 3 năm thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 13/06/2024
Hiệu lực: 13/06/2024
11Công văn số 2188/UBND - THVX ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2024 và tăng cường thực thi Luật PCTH của thuốc lá
Ban hành: 22/05/2024
Hiệu lực: 22/05/2024
12Công văn số 2124/UBND-THVX ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người
Ban hành: 20/05/2024
Hiệu lực: 20/05/2024
13Công văn số 2122/UBND-THVX ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm
Ban hành: 20/05/2024
Hiệu lực: 20/05/2024
14Công văn số 2000/UBND-THVX ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 451-KH/TU ngày 19/4/2024 của BTV Tỉnh ủy
Ban hành: 13/05/2024
Hiệu lực: 13/05/2024
15Công văn số 2003/UBND-THVX ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Ban hành: 13/05/2024
Hiệu lực: 13/05/2024