Thể loại: Công điện
1Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 10/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công
Ban hành: 10/12/2023
Hiệu lực: 10/12/2023
2Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Ban hành: 26/10/2023
Hiệu lực: 26/10/2023
3 Công điện 03/CĐ- UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 :
Ban hành: 25/07/2023
Hiệu lực: 25/07/2023
4 Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Ban hành: 22/03/2023
Hiệu lực: 22/03/2023
5 Công điênj số 03/CĐ - UBND ngày 06/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 26/07/2022
Hiệu lực: 26/07/2022
6Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn chìm đò trên sông Gâm thuộc địa bàn xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn và tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa
Ban hành: 24/03/2022
Hiệu lực: 24/03/2022
7Công điện khẩn 02/CĐ - UBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý địa bàn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ban hành: 21/11/2021
Hiệu lực: 21/11/2021
8 Công điện số 1068/CĐ - TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ban hành: 05/08/2021
Hiệu lực: 05/08/2021
9 Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung Chỉ đạo phòng, chống dịch bện viêm đường hô hấp cấp do chủng mói của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 31/01/2020
Hiệu lực: 31/01/2020
10Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/01/1990
11Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 26/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ban hành: 26/04/2013
Hiệu lực: