Lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh
1Công văn số 2602/UBND-NC ngày 14/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc liên quan đến ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ)
Ban hành: 14/06/2024
Hiệu lực: 14/06/2024
2Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch phát động Phong trào thi đua chuyên đề “Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 10/06/2024
Hiệu lực: 10/06/2024
3Công văn số 2348/UBND -NC ngày 01/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban Quốc gia
Ban hành: 01/06/2024
Hiệu lực: 01/06/2024
4Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 16/5/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024
Ban hành: 16/05/2024
Hiệu lực: 16/05/2024
5Kế hoạch số 05/QĐ- BCĐ ngày 21/02/2024 của ban hành của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPC TDBVAN tổ quốc tỉnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
Ban hành: 21/02/2024
Hiệu lực: 21/02/2024
6Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024
Ban hành: 08/02/2024
Hiệu lực: 08/02/2024
7Quyết định số 04/QĐ- BCĐ ngày 08/02/2024 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPC TDBVAN tổ quốc tỉnh phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa năm 2024
8Quyết định số 02/QĐ- BCĐ ngày 31/01/2024 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPC TDBVAN tổ quốc tỉnh Công nhận địa bàn chuyển hoá đạt năm 2023
9Nghị quyết số 52/NQ - HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024
Ban hành: 07/12/2023
Hiệu lực: 07/12/2023
10 Quyết định số 05/QĐ-BTC ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh kiện toàn Tiểu ban Tổng hợp, Trang trí khánh tiết, Thi đua khen thưởng giúp việc Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
Ban hành: 12/07/2023
Hiệu lực: 12/07/2023
11 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023
Ban hành: 18/01/2023
Hiệu lực: 18/01/2023
12 Nghị quyết số 66/NQ - HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022
Ban hành: 20/12/2021
Hiệu lực: 01/01/1990
13 Kế hoạch số 186/KH - UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trênđịa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 26/10/2021
Hiệu lực: 26/10/2021